Eileen Fischer

Professor II Eileen Fischer

E-post
Eileen.Fischer@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 16
Institutt
Strategi og ledelse
Fagområder
Organisasjon og ledelse HRM

Global labour regulations; Eastern Europe, Russia, Central Asia, Labour issues