Debashis Senapati

Stipendiat Debashis Senapati

E-post
Debashis.Senapati@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 32
Institutt
Finans
Kontor
MV-215