Brant Erich Christensen

Førsteamanuensis Brant Erich Christensen

E-post
Brant.Christensen@nhh.no
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap