Berit Sund

Førsteamanuensis Berit Sund

E-post
Berit.Sund@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 63
Institutt
Strategi og ledelse
Kontor
D321

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Sund, Berit; Nesse, Synnøve Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volum 21 (5); side 52 - 60; 2018
Sund, Berit; Lines, Rune When Leadership Leads to Loathing: The Effect of Culturally (In)Congruent Leadership on Employee Contempt and Voluntary Work Behaviors The Journal of Values Based Leadership Volum 10 (2) (21 sider); 2017
Lines, Rune; Sund, Berit Ledelse og diversitet: Felles visjoner versus individuell tilpasning : Beta Volum 30 (1); side 42 - 63; 2016
Sund, Berit Just an illusion of equality? The gender diversity paradox in Norway Beta Volum 29 (2); side 157 - 183; 2015
Flere publikasjoner