Benjamin Bjorvatn Øien

Førstesekretær Benjamin Bjorvatn Øien

E-post
Benjamin.Oien@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 23
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon