Anne-Cathrine Bernhoft

Universitetslektor Anne-Cathrine Bernhoft

E-post
Anne-Cathrine.Bernhoft@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 39
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Bernhoft, Anne-Cathrine, Fardal, Anfinn Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volum 10 (2), side 19 - 24, 2007
Bernhoft, Anne-Cathrine, Fardal, Anfinn IFRS og fiskeoppdrett Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volum 10 (6), side 49 - 58, 2007
Flere publikasjoner