Anna Stina Bjørlo Stafsnes

Førstesekretær Anna Stina Bjørlo Stafsnes

E-post
Anna.Stafsnes@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 40
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt