Anje Müller Gjesdal

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Skalle, Camilla Erichsen; Gjesdal, Anje Müller Heteroglossic Masculinities: Multilingualism in Armée du salut and Princesa Neophilologus: An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature; 2018
Kristiansen, Marita; Gjesdal, Anje Müller Lexical Dynamism and Language Planning. The Case of the Climate Change Subject Field in Norwegian TOTh 2017 Terminologie & Ontologie : Théories et Applications; side 235 - 246; 2018
Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen; Eide, Liv Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge Volum 11 (1); side 1 - 21; 2017
Gjesdal, Anje Müller; Samdal, Gunn Inger Lyse Exploring an environmental neologism in Norwegian across corpora Neologica Volum 10; side 39 - 57; 2016
Flere publikasjoner

Formidling