Anje Müller Gjesdal

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Kristiansen, Marita; Gjesdal, Anje Müller Lexical Dynamism and Language Planning. The Case of the Climate Change Subject Field in Norwegian TOTh 2017 Terminologie & Ontologie : Théories et Applications; 2018
Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen; Eide, Liv Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge Volum 11 (1); side 1 - 21; 2017
Gjesdal, Anje Müller; Samdal, Gunn Inger Lyse Exploring an environmental neologism in Norwegian across corpora Neologica Volum 10; side 39 - 57; 2016
Gjesdal, Anje Müller The infinite present. The pronoun on and the present tense in L’excès – l’usine by Leslie Kaplan. The Pragmatics of Personal Pronouns; side 259 - 274; 2015
Flere publikasjoner

Formidling