Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det toårige MRR-studiet. 

For studenter som skal avlegge graden ved å ta minimum 60 nye studiepoeng, klikk på lenkene i den blå boksen for å se hvilke emner du skal ta.  

MRR obligatoriske kurs

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
MRR411 MRR411Revisjon 7.5 Høst Vår
MRR412 MRR412Finansregnskap 7.5 Høst
MRR416 MRR416Foretaksrett 7.5 Høst
MRR417 MRR417Skatt 7.5 Høst
MRR445 MRR445Topics in Auditing 7.5 Høst
MRR443 MRR443Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
MRR446 MRR446Juss 7.5 Vår
MRR451 MRR451Revisjon 7.5 Vår
MRR452 MRR452Finansregnskap 7.5 Vår

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
MRRTHE MRRTHESelvstendig arbeid 30 Høst Vår

MRR valgbare kurs

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS420 BUS420Økonomisk styring i praksis 7.5 Høst Vår
BUS422 BUS422Investeringsanalyse 7.5 Vår
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS430 BUS430Avansert rekneskapsanalyse og verdivurdering (utgått) 7.5 Høst
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Advanced Auditing Fraud Detection 7.5 Høst
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
ECN402 ECN402Econometric Techniques 7.5 Høst Vår
ECN420 ECN420Petroleum Economics 7.5 Høst
ECO403 ECO403Time Series Analysis and Prediction 7.5 Høst Vår
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Høst
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Vår
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Vår
ECO440 ECO440Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans 7.5 Høst Vår
ECO441 ECO441Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7.5 Vår
ENE422 ENE422Financial Aspects of Energy and Commodity Markets (expired) 7.5 Vår
ENE423 ENE423Environmental Economics: from the Normative Foundation for Protection and Sustainability to the Role of the Firm 7.5 Høst
ENE428 ENE428Empirical Analysis of Energy Markets 7.5 Høst
ENE430 ENE430Commodity Trading and Transport 7.5 Vår
ENE431 ENE431Shipping Economics and Analytics 7.5 Høst
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
FIE400E FIE400EInvestments 7.5 Høst Vår
FIE400N FIE400NFinansmarkeder 7.5 Høst
FIE402E FIE402ECorporate Finance 7.5 Høst Vår
FIE402EA FIE402EACorporate Finance 7.5 Vår
FIE402EB FIE402EBCorporate Finance 7.5 Vår
FIE402N FIE402NForetakets finansiering (utgått) 7.5 Høst Vår
FIE420 FIE420Pengemarkeder og bankvesen 7.5 Høst
FIE423 FIE423Finansiell modellering av renteinstrumenter 7.5 Vår
FIE425 FIE425Derivatives and Risk Management 7.5 Høst Vår
FIE432 FIE432Personlig økonomi 7.5 Høst Vår
FIE435 FIE435Financial Modelling 7.5 Høst Vår
FIE437A FIE437AValuation (expired, replaced by FIE437) 7.5 Vår
FIE437B FIE437BValuation (expired, replaced by FIE437) 7.5 Høst
FIE438 FIE438Applied Portfolio Management 7.5 Høst
FIE439 FIE439Empirical Analyses of Financial and Commodity Markets 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE447 FIE447Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets 7.5 Høst
FIE448 FIE448Banking and Financial Innovation 7.5 Høst Vår
FIE449 FIE449Financial Econometrics (expired) 7.5 Høst Vår
FIE453 FIE453Big Data with Applications to Finance 7.5 Høst
MBM400A MBM400AResearch for Brand Decisions 7.5 Høst
MBM402B MBM402BBrand Management 7.5 Vår
MBM420 MBM420Brand Strategy (expired) 7.5 Vår
MBM429 MBM429Value-Creation through Service (new code NBD409) 7.5 Vår
MBM430 MBM430Global Business Venturing 7.5 Høst
MRR413A MRR413ARegnskapsanalyse og verdivurdering 7.5 Vår
MRR413B MRR413BVerdsettelse med regnskapsanalyse 7.5 Høst
MRR413E MRR413EFinancial Statement Analysis and Valuation 7.5 Vår
MRR415 MRR415Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR404 STR404Strategic Analysis 7.5 Høst
STR421 STR421Competitive Strategy 7.5 Vår
STR428 STR428Konsernstrategi (utgått) 7.5 Høst Vår
STR437 STR437Team og teamledelse 7.5 Høst
STR449 STR449ERP Systems and Organisational Effectiveness 7.5
STR425 STR425Forhandlinger 7.5 Høst Vår