Master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon

Med landets ledende kompetanse i regnskap, revisjon og verdsettelse, avansert kunnskap i foretaks- og skatterett, samt breddekompetanse i bedriftsøkonomi, gir MRR deg et solid grunnlag for mange spennende karrierer.

MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Studiet bygger på fire fagområder: revisjon, regnskap, bedriftsøkonomi med vekt på verdsettelse, og juridiske fag. 

Les mer om fagområdene

MRR på ett år

Noen søkergrupper kan gjennomføre MRR på ett år (60 nye studiepoeng). Dette gjelder søkere med

Studiets oppbygning

MRR starter opp hver høst. Programmet består av ni obligatoriske emner (67,5 studiepoeng), tre valgbare emner fra NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon (22,5 studiepoeng) og et selvstendig arbeid (30 studiepoeng).

Kursplan - studiestart høsten 2017

Selvstendig arbeid

I 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid.
Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra de valgbare MRR-kursene eller andre MRR-relevante temaer.

Utvekslingsmuligheter

Som masterstudent på MRR kan du velge å dra på utveksling i 2. eller 3. semester av studiet. Under utvekslingsoppholdet skal du ta kurs tilsvarende 30 stp. Kursene skal godkjennes på forhånd som relevante for MRR.