1-årig MRR i Oslo

Har du mastergrad i økonomi og administrasjon kan du søke om å ta ettårig MRR i Oslo.

Studiet er spesielt rettet mot de mest kvalifiserte kandidatene ved revisjonsselskapene i Oslo som reviderer eller tar sikte på å revidere foretak av allmenn interesse.

MRR er et meget krevende studium som stiller store faglige krav til studentene. MRR i Oslo er et fulltidsstudium over ett år. Les mer om fagområdene i MRR-studiet

Det tas opp ca. 50 studenter på MRR i Oslo hvert år.

Søkere må ha mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA) som gir grunnlag for fritak for inntil 60 (ECTS) studiepoeng (stp.) på MRR. Opptak er basert på karakterer på MØA-graden.

Les mer om opptakskrav og hvordan du søker.

Gjennomføring av studiet

Det faglige omfanget og innholdet, kurskrav og eksamener for MRR i Oslo er identisk med MRR i Bergen. MRR i Oslo omfatter studentenes selvstendige faglige arbeid, videofilmede forelesninger, obligatoriske skriftlige innleveringer og obligatoriske samlinger i Oslo.

Se programmets oppbygning

Samlinger

MRR i Oslo inkluderer 10-15 dager hvert semester med problemløsning, diskusjoner og studentpresentasjoner som tar utgangspunkt i oppgitte øvinger, oppgaver, cases m.m. Det er obligatorisk oppmøte på disse samlingene.

Forelesninger

Alle forelesningene gis ved NHH i Bergen. Forelesninger i de åtte obligatoriske MRR-kursene vil bli videofilmet og gjort tilgjengelig for studenter både i Bergen og Oslo. Diskusjoner og studentpresentasjoner knyttet til øvinger, oppgaver, cases m.m. blir ikke videofilmet. For MRR i Oslo vil det være egne samlinger som dekker dette.

Dersom du har noen av de obligatoriske MRR-kursene i MØA-graden din, må du erstatte disse med andre kurs. Det er egne undervisningsopplegg for disse kursene.

Kursgodkjenning

For kursgodkjenning og adgang til eksamen er det krav om godkjente innleveringer, og fremmøte og deltakelse på samlinger.

Eksamen i de åtte obligatoriske kursene vil bli avholdt i Oslo og i Bergen. For erstatningskurs vil eksamenssted være Bergen.