1-årig MRR - studenter med siviløkonomgrad

1-årig MRR - studenter med siviløkonomgrad

Studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon kan gjennomføre mastergraden i regnskap og revisjon på ett år (60 studiepoeng).

Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

Fra og med høsten 2017 kan du ta det ettårige MRR-studiet i Oslo. Les mer om denne muligheten

Planen nedenfor gjelder studenter både i Bergen og Oslo. Merk at det er særlige regler for søkere som har fullført MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon. Mer informasjon under studiemodellen. 

Kursplan - studiestart 2017

Dersom MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (MØA) (siviløkonom), skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.

Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal MRR445 Topics in Auditing og MRR413B/BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse erstatte disse.

Dersom MRR413B/BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse (eller BUS440 Rekneskapsanalyse og verdivurdering eller tilsvarende kurs) også inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal det velges ett kurs fra listen over valgbare MRR-emner.

Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

 • FOR STUDENTER PÅ MRR I OSLO

  FOR STUDENTER PÅ MRR I OSLO

  Studenter som allerede har fullført MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon, må ta følgende erstatningskurs:

  • Dersom MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (MØA) (siviløkonom), skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.
  • Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal MRR445 Topics in Auditing og MRR413B/BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse erstatte disse.
  • Dersom MRR413B/BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse (eller BUS440 Rekneskapsanalyse og verdivurdering eller tilsvarende kurs) også inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal det velges ett kurs fra listen over valgbare MRR-emner.

  For disse erstatningskursene er det egne undervisningsopplegg som kan inkludere videofilmede forelesninger, deltakelse på forelesninger i Bergen og egne samlinger i Oslo.

  Deltakelse på kurset MRR445 Topics in Auditing krever oppmøte i Bergen på hele eller deler av to bolker som hver går over maksimum fem sammenhengende dager. For resten av kurset blir forelesningene videofilmet og det er ikke krav om oppmøte i Bergen. 

  For kurset MRR413B Verdsettelse med regnskapsanalyse vil det være krav om oppmøte på forelesning én dag. Oppmøtet denne dagen vil være i Bergen eller Oslo avhengig av antall studenter.

  Det samme gjelder for kurset BUS446 Sustainable Business Models som er ett av kursene på listen over MRR valgbare kurs. For de andre valgbare kursene, vil krav til oppmøte i Bergen variere mellom kursene. For valgbare kurs med mange deltakere fra MRR Oslo, kan det være aktuelt å arrangere samlinger i Oslo.

  Les mer om MRR i Oslo