1-årig MRR - studenter med siviløkonomgrad

1-årig MRR - studenter med siviløkonomgrad

Studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon kan gjennomføre mastergraden i regnskap og revisjon på ett år (60 studiepoeng).

Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

Du kan søke om å ta det ettårige MRR-studiet i Oslo.

Planen nedenfor gjelder studenter både i Bergen og Oslo. Merk at det er særlige regler for søkere som har fullført MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon. Mer informasjon under studiemodellen. 

Kursplan - studiestart 2018

 • Viktig om valg av kurs

  Viktig om valg av kurs

  Dersom  MRR412/BUS402  Finansregnskap  (eller  tilsvarende  kurs) eller   MRR411/BUS426  Revisjon  (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.

  Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, skal MRR445 Topics in Auditing og normalt BUS425 Verdsettelse  med  regnskapsanalyse (eller tilsvarende) erstatte  disse. Dersom BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse (eller tilsvarende) også inngår i MØA-graden, skal det velges ett kurs i MØA eller et kurs som er felles i MRR og i MØA.

 • FOR STUDENTER PÅ MRR I OSLO

  FOR STUDENTER PÅ MRR I OSLO

  Studenter som allerede har fullført MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon, må ta følgende erstatningskurs:

  • Dersom MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (MØA) (siviløkonom), skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.
  • Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal MRR445 Topics in Auditing og normalt BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse erstatte disse.
  • Dersom BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse (eller BUS440 Rekneskapsanalyse og verdivurdering eller tilsvarende kurs) også inngår i MØA-graden (siviløkonom), skal det velges et kurs fra MØA eller kurs som er felles MØA og MRR. Kurset BUS446 Sustainable Business Models er spesielt tilrettelagt for studenter ved MRR i Oslo.

  For disse erstatningskursene er det egne undervisningsopplegg som kan inkludere videofilmede forelesninger, deltakelse på forelesninger i Bergen og egne samlinger i Oslo.

  Deltakelse på kurset MRR445 Topics in Auditing krever oppmøte i Bergen på hele eller deler av to bolker som hver går over maksimum fem sammenhengende dager. For resten av kurset blir forelesningene videofilmet og det er ikke krav om oppmøte i Bergen.

  Les mer om MRR i Oslo