Strategi og ledelse

Strategi og ledelse

Strategifaget handler fundamentalt sett om å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess, mens andre bedrifter ikke har det.

Med dette som utgangspunkt, fokuserer profilen Strategi og ledelse (STR) på to sett av spørsmål som viser kjernen i de bedriftsøkonomiske fag, og som på ulikt vis belyser denne overordnede tematikken:

 1. Hva er det som gjør at prestasjonsforskjeller mellom bedrifter og bransjer oppstår og i noen tilfeller vedvarer over tid, og hvordan kan bedrifter bruke denne kunnskapen for å utforme effektive strategier.
 2. Hvordan kan bedrifter, gjennom å lede og organisere individer, grupper og organisasjoner, gå frem for å iverksette strategi eller gjennomføre komplekse endringsprosesser.
 • Faglig innhold

  Faglig innhold

  Strategiprofilen består av to ulike retninger/tema, «Strategisk analyse» og «Organisasjon og Ledelse», som tar for seg hvert av disse settene med spørsmål. 

  1. Strategisk analyse går inn på teorier, mekanismer og praktiske rammeverk som kan brukes til å forstå hvordan og hvorfor prestasjonsforskjeller både mellom- og innad i markeder kan oppstå, hvordan og hvorfor slike forskjeller kan vedvare over tid, og hvordan dette påvirker strategiske beslutninger i bedrifter.

  2. Organisasjon og ledelse tar steget inn i selve bedriften ved å fokusere på utfordringer bedriftsledere møter når de skal implementere og iverksette strategier, hvordan man skal lede og utvikle bedriftens menneskelige ressurser, og hvordan man kan gjennomføre komplekse organisatoriske endringer.

  Les mer om temaene

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Har oppdaterte kunnskaper og oversikt om teori og forskning innen strategi, organisasjon og ledelse
  • Har inngående kunnskaper om teori og forskning innen et av fagfeltene strategi, organisasjon eller ledelse
  • Har solid kunnskap om empirisk metode og etikk

  Ferdigheter

  • Er i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap om fagfeltet gjennom hele yrkeskarrieren
  • Har opparbeidet seg gode analytiske og metodiske ferdigheter
  • Har lært seg å arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger innen et av fagfeltene strategi, organisasjon eller ledelse

  Generell kompetanse

  • Kan kommunisere og samarbeide med både spesialister og andre om spørsmål knyttet til strategi, organisasjon og ledelse
  • Ha opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og samfunnsansvar knyttet til strategi, organisasjon og ledelse
  • Kan bruke kunnskap om strategi, organisasjon og ledelse til å bidra til nytenking og innovasjon
 • Anbefalte emnekombinasjoner

 • Forskningsrettet løp

  Forskningsrettet løp

  Ønsker du å ta en Ph.d.-grad eller sikter du deg inn mot forskningsrettet arbeid både ved NHH og seinere i karrieren, kan du velge å ta et forskningsrettet løp i masterstudiet.

  Les mer om forskningsrettet løp

 • Etikk

  Etikk

  Godkjente etikkemner i Strategi og ledelse hovedprofil:

  • STR433 Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn
  • ETI450 Corporate Social Responsibility
  • BUS452 Corruption - Incentives, Disclosure and Liability
  • BUS446 Sustainable Business Models

  Husk at etikk-kravet også kan dekkes i støtteprofil eller valgfrie emner. Se liste over alle etikkemner.

 • Internasjonale muligheter

  Internasjonale muligheter

  Utveksling, CEMS MIM, dobbelgrad, Innovation School m.m. Som NHH-student har du mange spennende muligheter til å få internasjonal erfaring i løpet av studiet.

  Les mer

 • Jobb og karriere

  Jobb og karriere

  Som siviløkonom fra NHH er du kvalifisert for en rekke jobber i mange ulike bransjer. Du har også et godt grunnlag for videre doktorgradsstudier. Undersøkelser viser at 75 prosent av studentene har jobb før de er ferdige med studiene.

  Les mer om jobb og karriere