Emner i finansiell økonomi støtteprofil

Emner i finansiell økonomi støtteprofil

Studenter med Finansiell økonomi som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen.

Merk at det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

Studenter som velger Finansiell Økonomi som støtteprofil kan velge kurs fritt fra hele kursporteføljen i profilen. Det anbefales dog å inkludere minst ett av kjernekursene.

FIE - Støtteprofil i finansiell økonomi

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
ECN402 ECN402Econometric Techniques 7.5 Høst Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Høst
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Vår
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics 7.5 Vår
ECO440 ECO440Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans 7.5 Vår
FIE400E FIE400EInvestments 7.5 Høst Vår
FIE400N FIE400NFinansmarkeder 7.5 Høst
FIE401E FIE401EEmpirical Methods in Finance (expired) 7.5 Høst Vår
FIE402E FIE402ECorporate Finance 7.5 Høst Vår
FIE403 FIE403Konjunkturanalyse 7.5 Høst Vår
FIE420 FIE420Pengemarkeder og bankvesen 7.5 Høst
FIE421 FIE421Long-Term Macroeconomic Analysis 7.5 Vår
FIE422 FIE422Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet (utgått) 7.5 Vår
FIE423 FIE423Finansiell modellering av renteinstrumenter 7.5 Vår
FIE425 FIE425Derivatives and Risk Management 7.5 Høst
FIE426 FIE426Kapitalforvaltning 7.5 Vår
FIE428 FIE428Corporate Financial Management 7.5 Vår
FIE431 FIE431Krakk og kriser 7.5 Høst
FIE432 FIE432Personlig økonomi 7.5 Høst
FIE432E FIE432EPersonal finance and taxation 7.5 Vår
FIE433 FIE433International Finance 7.5 Vår
FIE434 FIE434Behavioural Finance and Wealth Management 7.5 Vår
FIE435 FIE435Financial Modelling 7.5 Høst Vår
FIE436 FIE436Venture Capital, Private Equity and IPO's 7.5 Vår
FIE437 FIE437Valuation 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE442 FIE442Growth and Architecture of Financial Systems 7.5 Vår
FIE443 FIE443Mergers and Acquisitions 7.5 Vår
FIE444 FIE444Bank Management 7.5 Høst
FIE445 FIE445Project Finance (expired) 7.5 Høst
FIE446 FIE446Financial Engineering 7.5 Vår
FIE447 FIE447Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets 7.5 Høst
FIE448 FIE448Banking and Financial Innovation 7.5 Høst Vår
FIE449 FIE449Financial Econometrics (expired) 7.5 Høst Vår
FIE450 FIE450Programming with Applications in Finance 7.5 Vår
FIE451 FIE451Applied Asset Management 7.5 Vår
FIE452 FIE452Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
FIE453 FIE453Big Data with Applications to Finance 7.5 Høst
FIE454 FIE454Business and Finance in China 7.5 Vår
FIE455 FIE455Credit Analysis (expired) 7.5 Vår
FIE456 FIE456FinTech 7.5 Vår
FIE457 FIE457Entrepreneurial Finance 7.5 Vår
FIE458 FIE458Ubrukt kode 7.5
FIE401A FIE401AFinancial Data Analysis 7.5 Høst Vår
FIE401B FIE401BFinancial Data Analysis 7.5 Høst