Master i økonomi og administrasjon

Master i økonomi og administrasjon

Masterstudiet i økonomi og administrasjon byr på svært fleksible muligheter slik at du kan skreddersy din egen fagprofil ut fra interesser og karriereplaner.

I masterstudiet skal du velge 

 • en hovedprofil - 6 emner (45 studiepoeng)
 • en støtteprofil - 3 emner (22,5 studiepoeng)
 • valgfrie emner - 3 emner (22,5 studiepoeng)
 • masteroppgave (30 studiepoeng)  

Se Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon for flere detaljer.

Når du er tatt opp på programmet, kan du velge blant profilene nedenfor. 

 • Economics

  Economics

  In Economics you learn to analyse markets and industries and the development in countries and regions. The profile provides you with important perspectives for understanding an increasingly globalized economy.

  You will learn about what motivates and drives decisions for individuals, companies, competitors and authorities, and what determines prices, returns and economic conditions.

  Specialise in Economics

 • Energy, Natural Resources and the Environment

  Energy, Natural Resources and the Environment

  Future development and prosperity is largely dependent upon access to energy sources and secure reliable supplies of natural resources. The goal of the Energy, Natural Resources and the Environment (ENE) programme is to educate the next generation of interdisciplinary managers in the study of energy and natural resource development and environmental impact.

  Specialise in Energy, Natural Resources and the Environment

 • Finansiell økonomi

  Finansiell økonomi

  Finansiell økonomi dekker et bredt fagområde, med foretakets finansiering, investerings- og porteføljeanalyse og makroøkonomi som faglige grunnpilarer.

  Du lærer å vurdere strategiske beslutninger forbundet med risiko og langsiktige økonomiske konsekvenser. Videre lærer du om hvordan finansmarkeder fungerer, hvordan verdipapirer prissettes, og om hva man kan forvente av verdipapirenes avkastning.

  Spesialiser deg i Finansiell økonomi

 • International Business

  International Business

  The forces of globalisation and internationalisation have brought people, businesses and markets across the globe closer together than ever before. The modern firm is required to master both international and local dimensions if it aims to succeed in an increasingly competitive setting. Today’s global business environment therefore offers excellent opportunities for qualified professionals seeking international careers.

  Specialise in International Business

 • Marketing and Brand Management

  Marketing and Brand Management

  Building and managing strong brands is key to gaining competitive advantage and long term profability for product, services, corporations and organizations. The MBM profile provides students with in-depth and research-based knowledge on marketing, consumer behavior and brand management.

  Specialise in Marketing and Brand Management

 • Strategi og ledelse

  Strategi og ledelse

  Hvordan kan bedrifter skape verdier og utvikle konkurransefortrinn? Hvordan kan bedriftsledere ved hjelp av sine medarbeidere gjennomføre nødvendige strategiske omstillinger? Hva er god ledelse og hva gir produktive medarbeidere?

  Profilen fokuserer på hvordan ledere og ansatte kan utvikle bedrifter til å bli effektive og konkurransedyktige, samtidig som samfunnsansvaret ivaretas. 

  Spesialiser deg i Strategi og ledelse

 • Økonomisk analyse

  Økonomisk analyse

  Økonomisk analyse er utviklet for deg som ønsker å ta doktorgrad, eller å jobbe med analyser i større bedrifter. Profilen er teoretisk krevende og gir deg anledning til å fordype deg i spennende og komplekse problemstillinger.

  Profilen bygger på teori fra både finansiell økonomi, samfunnsøkonomi og økonomisk styring, og det legges vekt på koblingene mellom fagområdene.

  Spesialiser deg i Økonomisk analyse

 • Økonomisk styring

  Økonomisk styring

  Profilen gir deg innsikt i hvordan verdiskapningen i en bedrift kan måles, analyseres og styres på en best mulig måte. En god forståelse av hvordan de ulike styringsmekanismene virker er en forutsetning for å få hele organisasjonen til å trekke i samme retning.

  I profilen lærer du blant annet om organisering og styring av verdiskapning, lønnsomhetsanalyse, Supply Chain Management og finansiell informasjon. Kursene bygger bedriftsøkonomisk teori, supplert med innsikt fra samfunnsøkonomi, strategifag og organisasjonsteori.

  Spesialiser deg i Økonomisk styring

 • Skatteøkonomi (støtteprofil)

  Skatteøkonomi (støtteprofil)

  Støtteprofilen i skatteøkonomi gir studentene innsikt i hvordan skatt påvirker beslutninger og lønnsomheten av ulike typer investeringer og sparing.

  Profilen er spesielt godt innrettet for studenter som ønsker å jobbe i konsulent- og revisjonsbransjen, samt i store offentlige etater som finansdepartementet, økokrim og skatteetaten.

  Les mer om støtteprofilen Skatteøkonomi