Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet er fundamentet i siviløkonomutdanningen - en solid faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng.

Du studerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, strategi og ledelse, samt metodefag. Gjennom dette lærer du å organisere og anvende ressurser effektivt og å se potensiale for verdiskaping.

Les mer om hva du lærer i bachelorstudiet

 

Slik er bachelorstudiet bygget opp: