Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet er fundamentet i siviløkonomutdanningen - en solid faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng.

Du studerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, strategi og ledelse, samt metodefag. Gjennom dette lærer du å organisere og anvende ressurser effektivt og å se potensiale for verdiskaping.

I tillegg til de obligatoriske kursene tilbyr vi valgfrie emner i blant annet rettslære, matematikk og økonomisk historie. Eller hva med å velge språk?

Når du har fullført bachelorstudiet er du garantert plass på masterstudiet i økonomi og administrasjon eller masterstudiet i regnskap og revisjon 

74 prosent av NHH-studentene får sin første jobb før de er ferdige med studiene.

Les mer på våre jobb og karriere-sider

bachelorstudiets oppbygning:

* Ny studieplan og nye kurskoder innfases fra høsten 2015. Det er foreløpig ikke vedtatt detaljerte emnebeskrivelser for alle emner i 5. - 6. semester: Disse vil publiseres i forkant av det semesteret emnet gis første gang. Emner med tre siffer i emnekoden, f.eks. BED040, tilhører gammel studieplan og vises for å gi en indikasjon på innholdet i emnene.