Emner i Strategi og ledelse støtteprofil

Emner i Strategi og ledelse støtteprofil

Studenter med Strategi og ledelse som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Merk at det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

STR - Støtteprofil i strategi og ledelse

Valgbare kurs

Kode Navn Stp Semester
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR404 STR404Strategic Analysis 7.5 Høst
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN404 BAN404Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
ECN431 ECN431Applied Data Analysis of Firm Strategy and Competition (not offered) 7.5
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
FIE457 FIE457Entrepreneurial Finance 7.5 Høst
INB400 INB400Global Strategy and Management (not offered) 7.5
MBM431 MBM431Commercialization of Innovations 7.5 Høst
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
NBD405 NBD405New Business Development in Practice 7.5 Vår
NBD406 NBD406Strategic Entrepreneurship 7.5 Høst
NBD409 NBD409Value-creation by Design 7.5 Vår
NBD412 NBD412Platform-Based Business Models 7.5 Vår
NBD413 NBD413Technology Adoption and Consumer Psychology 7.5 Vår
STR421 STR421Competitive Strategy 7.5 Vår
STR425 STR425Forhandlinger 7.5 Høst Vår
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår
STR437 STR437Team og teamledelse 7.5 Høst
STR446 STR446Prosessledelse 7.5 Høst
STR447 STR447Human Resource Management 7.5 Vår
STR452 STR452Strategy with Finance 7.5 Vår
STR453 STR453Digitalisering 7.5 Vår
STR455 STR455Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn 7.5 Høst
STR456 STR456Ledelse og lederpsykologi 7.5 Vår
STR458 STR458Cooperative Strategies (not offered) 7.5
STR459 STR459Kunstig intelligens og robotisering 7.5 Høst
STR460 STR460Managing Change and Innovation 7.5 Høst