Emner i Strategi og ledelse hovedprofil

Studenter med Strategi og ledelse som hovedprofil skal velge emner tilsvarende 45 studiepoeng som angitt i oversikten nedenfor.

Merk: alle studenter må ha minst 2,5 studiepoeng i etikk i graden.

STR - Hovedprofil i strategi og ledelse

Empirisk metodekurs - velg minst ett

Kode Navn Stp Semester
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR405 STR405Metode for masterutredningen (utgått - erstattet av STR402A) 7.5
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår

Obligatoriske kurs

Kode Navn Stp Semester
STR404 STR404Strategic Analysis 7.5 Høst

Valgbare kurs i hovedprofil - 30 stp

Kode Navn Stp Semester
ECN431 ECN431Applied Data Analysis of Firm Strategy and Competition 7.5 Vår
STR432 STR432Strategiske allianser og nettverk (utgått) 7.5 Vår
STR460 STR460Managing Change and Innovation 7.5 Høst
STR420 STR420Business Location Decisions (Expired) 7.5 Høst
STR421 STR421Competitive Strategy 7.5 Vår
STR422 STR422Implementation of Strategic Change and Learning in Organizations 7.5 Vår
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business (Replaced by BAN401) 7.5 Høst
MBM430 MBM430Global Business Venturing 7.5 Høst
NBD406 NBD406Innovation and Strategic Entrepreneurship 7.5 Høst
NBD407 NBD407Business Model Innovation 7.5 Vår
NBD410 NBD410Corporate Entrepreneurship in the Digital Age 7.5 Vår
STR425 STR425Forhandlinger 7.5 Høst Vår
STR428 STR428Konsernstrategi (utgått) 7.5 Vår
STR433 STR433Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn 7.5 Vår
STR450 STR450Risikovurdering (utgått) 7.5 Høst Vår
STR453 STR453Digitalisering 7.5 Vår
STR454 STR454Corporate Entrepreneurship in the Digital Age (replaced by NBD410) 7.5 Vår
STR455 STR455Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn 7.5 Høst
STR456 STR456Ledelse og lederpsykologi 7.5 Vår
STR458 STR458Cooperative Strategies 7.5 Vår
STR459 STR459Kunstig intelligens og robotisering 7.5 Vår
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår
STR436 STR436Ledelse og organisasjonsbeslutninger 7.5 Vår
STR437 STR437Team og teamledelse 7.5 Høst
STR444 STR444Innovation Management and Entrepreneurship (expired) 7.5 Høst
STR445 STR445Human Capital, Mobility and Diversity in Firms 7.5 Høst
STR446 STR446Prosessledelse 7.5 Høst
STR447 STR447Human Resource Management 7.5 Vår
INB400 INB400Global Strategy and Management 7.5 Høst Vår
STR451 STR451Managerial Decision Making 7.5 Vår
STR452 STR452Strategy with Finance 7.5 Vår
INB422 INB422International Strategy (expired) 7.5 Vår
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS449 BUS449Multivariate Analysis for Business Economics (expired) 7.5 Høst
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
STRTHE STRTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen strategi og ledelse 30 Høst Vår