Økonomisk styring - spesialisering i Business Analytics

Økonomisk styring - spesialisering i Business Analytics

Denne spesialiseringen er for studenter, med BUS som hovedprofil, som ønsker å fordype seg i emner om digitalisering og dataanalyse.

Spesialiseringen i Business Analytics erstattes av hovedprofil i Business Analytics fra høsten 2018.

Spesialiseringen gir deg trening i å utnytte store mengder data på en intelligent måte i praktiske beslutningssituasjoner.

De obligatoriske emnene fokuserer på programmering og datahåndtering, bruk av statistiske analyseverktøy for å avdekke mønstre i data og å predikere, samt bruk av modelleringsverktøy for simulering og optimering i praktiske beslutningssituasjoner.

BUS - Økonomisk styring - spesialisering i Business Analytics

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Vår
BUS402E BUS402EFinancial Accounting I 7.5 Vår
BUS447 BUS447Financial Reporting IFRS I 7.5 Vår
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår
BUS402 BUS402Finansregnskap 7.5 Høst
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5
MRR412 MRR412Finansregnskap 7.5 Høst
MRR415 MRR415Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BAN403 BAN403Simulation of Business Processes 7.5
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BAN404 BAN404Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BUS459 BUS459Predictive Analytics with R (Replaced by BAN404) 7.5 Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business (Replaced by BAN402) 7.5 Høst

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
BUSTHE BUSTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk styring 30 Høst Vår

Valgbare kurs i hovedprofil - 7,5 stp

Kode Navn Stp Semester
BAN421 BAN421Data Structures in R 2.5 Høst
BAN422 BAN422Visualization in R 2.5 Vår
BAN423 BAN423Benchmarking with DEA, SFA, and R 2.5 Høst
BUS420 BUS420Økonomisk styring i praksis 7.5 Høst
BUS422 BUS422Investeringsanalyse 7.5 Vår
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS422N BUS422NInvesteringsanalyse 7.5 Vår
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis 7.5
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS425 BUS425Verdsettelse med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS426E BUS426EAuditing 7.5 Vår
BUS426N BUS426NRevisjon 7.5 Høst
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Dynamic Pricing and Revenue Optimization 7.5 Høst
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS437 BUS437Valuation, Financial Analysis and Accounting (expired) 7.5 Høst
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440 BUS440Regnskapsanalyse og verdivurdering 7.5 Vår
BUS440A BUS440AVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS440B BUS440BVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS440E BUS440EValuation with financial statement analysis 7.5 Vår
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Advanced Auditing Fraud Detection 7.5 Høst
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS448 BUS448Auctions and Procurement 7.5
BUS451 BUS451Økonomisk styring i endring 7.5 Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods 7.5 Vår
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation 7.5 Vår
BUS458 BUS458International Business Taxation 7.5 Høst
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS462 BUS462Benchmarking with DEA, SFA, and R (Replaced by BAN423) 2.5 Høst
BUS463 BUS463Data structures in R (Replaced by BAN421) 2.5 Vår
BUS464 BUS464Visualization in R (Replaced by BAN422) 2.5 Vår
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
MRR411 MRR411Revisjon 7.5 Høst
MRR411E MRR411EAuditing I 7.5 Vår
MRR413E MRR413EFinancial Statement Analysis and Valuation 7.5 Vår
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår
STR459 STR459Kunstig intelligens og robotisering 7.5 Vår