Forskningsrettet løp

Ønsker du å ta en ph.d.-grad eller sikter du deg inn mot forskningsrettet arbeid både ved NHH og seinere i karrieren?

For å gi studentene en mulighet til å komme tettere på forskningen og å oppnå anerkjennelse for dette, har NHH etablert et forskningsrettet løp ("Research Distinction Track - RDT") i masterstudiet i økonomi og administrasjon. 

Gjennomfører du det forskningsrettede løpet vil du ikke bare ha et godt akademisk grunnlag for doktorgradsstudier, men også solid kompetanse for analytiske jobber.

Det forskningsrettede løpet er ikke en egen grad eller profil, men en anerkjennelse av at du har valgt et krevende studieløp. Dette vil framgå på vitnemålet. 

Retningslinjer

RDT er åpen for alle studenter i masterprogrammet i økonomi og administrasjon og kan kombineres med alle hovedprofiler.

Krav

Du må ta minimum fire RDT-emner (30 studiepoeng). RDT-emnene kan tas både innenfor hovedprofil, støtteprofil og valgfrie emner.

Ph.d.-emner kan kvalifisere til RDT. Du må søke opptak@nhh.no for å få PhD-emner godkjent som en del av RDT. Maksimalt innpass er 15 studiepoeng.

Du kan lese mer om godkjenning av Ph.d.-emner i mastergraden i Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon (se «Innpass av doktorgradskurs»). 

Du må ha karakteren B eller bedre i fire RDT-emner (30 studiepoeng). Dette kravet gjelder også for aktuelle Ph.d.-emner for å få emnet godkjent som del av RDT. (kravet er bestått i emner hvor denne skalaen brukes)

Ditt samlede karaktersnitt for hele mastergraden må være minst 4,0 (A=5, B=4, osv.)

Masteroppgaven din må være forskningsrettet, med målsetning om å bli publisert i tidsskrift eller presentert på konferanse. Du oppfordres til å skrive på engelsk.

Du må ha veileder fra NHH, og du må oppnå minimum karakteren B på oppgaven. 

Graden må fullføres innen normert tid, to år.

Liste over godkjente RDT-kurs

Registrering

Du melder enkelt inn din hensikt om å ta RDT via et skjema. Informasjonen vil bli brukt ved tildeling av veileder. 

Registrering

Utveksling

For at RDT skal kunne kombineres med utveksling, kan du søke om forhåndsgodkjenning til å benytte ett emne tilsvarende 7,5 studiepoeng fra en av NHHs samarbeidsskoler som RDT-kurs. Minst tre emner må stå på listen for RDT-kurs ved NHH. 

Double Degree Programme

Studenter som er tatt opp i dobbelgradsprogrammet med NHH som hjemmeinstitusjon, kan søke om forhåndsgodkjenning til å benytte ett emne tilsvarende 7,5 studiepoeng fra vertsinstitusjonen som RDT-emne. Minst tre RDT-emner må tas ved NHH.

Vi anbefaler at du tar alle fire RDT-emner på NHH. Dersom du likevel ønsker å benytte ett emne fra vertsinstitusjonen som RDT-emne, må du sende emnebeskrivelse til double-degree@nhh.no.

For studenter som skriver masteroppgave ved vertsinstitusjonen gjelder følgende regler: 

  • For å sikre at masteroppgaven har tilstrekkelig forskningsmessig tyngde og mål om å bli publisert i tidsskrift eller presentert på konferanse, må du søke om godkjenning av den ferdige oppgaven når sensur fra vertsuniversitetet foreligger. Søknad sendes til double-degree@nhh.no.
  • For kravet om levering til normert tid gjelder vertsinstitusjonens innleveringsfrist.
  • Du er unntatt fra kravet om at veileder skal være fra NHH.