Emner i finansiell økonomi hovedprofil, fra høst 2019

Emner i finansiell økonomi hovedprofil, fra høst 2019

Studenter med Finansiell økonomi som hovedprofil skal velge emner tilsvarende 45 studiepoeng i henhold til listen nedenfor.

Fra og med høsten 2019 er det endringer i Finansiell økonomi-profilen. Endringene gjelder studenter som velger Finansiell økonomi som hovedprofil fra og med høsten 2019. 

Kjernekursene danner et grunnlag for de valgfrie kursene. Det er derfor en fordel å ta kjernekursene og kurset i empirisk metode i løpet av de to første semestrene.

Merk: alle studenter må ta minst 2,5 studiepoeng i etikk.

FIE - Hovedprofil i finansiell økonomi (fra høst 2019)

Minst 15 studiepoeng

Kode Navn Stp Semester
FIE400E FIE400EInvestments 7.5 Høst Vår
FIE400N FIE400NFinansmarkeder 7.5 Høst
FIE402 FIE402Corporate Finance 7.5 Høst Vår

Empirisk metodekurs - velg minst ett

Kode Navn Stp Semester
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
FIE401 FIE401Financial Econometrics 7.5 Høst Vår

Valgbare kurs i hovedprofil - 30 stp

Kode Navn Stp Semester
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Høst
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Vår
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics 7.5 Vår
ECO440 ECO440Economics of Uncertainty: Insurance and Finance 7.5 Vår
FIE403 FIE403Konjunkturanalyse 7.5 Høst Vår
FIE420 FIE420Pengemarkeder og bankvesen 7.5 Høst
FIE421 FIE421Long-Term Macroeconomic Analysis 7.5 Vår
FIE423 FIE423Renteinstrumenter 7.5 Vår
FIE425 FIE425Derivatives and Risk Management 7.5 Høst
FIE426 FIE426Kapitalforvaltning 7.5 Vår
FIE428 FIE428Cases in Corporate Finance 7.5 Vår
FIE431 FIE431Krakk og kriser 7.5 Høst
FIE432 FIE432Personlig økonomi 7.5 Høst
FIE433 FIE433International Finance 7.5 Vår
FIE434 FIE434Behavioural Finance and Wealth Management 7.5 Vår
FIE436 FIE436Venture Capital, Private Equity and IPO's 7.5 Vår
FIE437 FIE437Valuation 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE442 FIE442Growth and Architecture of Financial Systems 7.5 Høst Vår
FIE443 FIE443Mergers and Acquisitions 7.5 Vår
FIE444 FIE444Bank Management 7.5
FIE446 FIE446Financial Engineering 7.5 Vår
FIE447 FIE447Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets 7.5 Høst
FIE448 FIE448Banking and Financial Technology (FinTech) 7.5 Vår
FIE450 FIE450Programming with Applications in Finance 7.5 Vår
FIE451 FIE451Asset Management with Programming Applications 7.5
FIE453 FIE453Big Data with Applications to Finance 7.5 Høst
FIE457 FIE457Entrepreneurial Finance 7.5 Høst
FIE458 FIE458Deep Learning with Applications to Finance 7.5 Vår
FIE459 FIE459Sustainable Finance 7.5 Høst