Digitalt tilgjengelege kurs

For kursa i denne lista er det mogleg å følgje undervisninga, møte obligatoriske arbeidskrav og å stille til vurdering i digitale format

Vi viser til kursskildringa i kvart enkelt kurs for detaljert informasjon om digital undervisning og vurdering i dei kursa du vurderer å følge digitalt.

Vurdering
Merk at i nokre få av desse kursa, der skuleeksamen er den primære vurderingsforma, vil digital vurdering berre vere tilgjengeleg for studentar som er forhindra frå å komme seg til Noreg som følgje av offisielle reiserestriksjonar under Covid-19-pandemien. 

Undervisning
I nokre av kursa nedanfor er digital undervisning den primære undervisningsforma. I andre kurs er det tilbod om digitale hjelpemiddel for å følgje undervisningsformer som primært føreset fysisk oppmøte. Bruk kursskildringane bak lenkjene nedanfor for å finne detaljar om kvart enkelt kurs.

Digitale kurs høsten 2020

Digitale kurs på engelsk

Kode Navn Stp Semester
BAN400 BAN400R Programming for Data Science 7.5 Høst
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN420 BAN420Introduction to R 2.5 Høst
BAN423 BAN423Benchmarking with DEA, SFA, and R 2.5 Høst
BAN424 BAN424Applications of Business Analytics 2.5 Høst
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Høst
BUS401E BUS401EStrategic Profitability Analysis and Pricing 7.5 Høst
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5 Høst
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS424E BUS424EStrategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS435E BUS435EGovernmental and Nonbusiness Accounting 7.5 Høst
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS469 BUS469Corporate Liability and Sustainable Markets 7.5 Høst
CEMS401 CEMS401Global Strategy 7.5 Høst
ECN400 ECN400Macroeconomic Theory and Policy 7.5 Høst
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
ECN423 ECN423Development Economics 7.5 Høst
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ELE426 ELE426Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv 7.5 Høst
ENE421 ENE421Energy and Resource Industries 7.5 Høst
ENE424 ENE424Elektrisitetsmarkeder 7.5 Høst
ENE431 ENE431Shipping Economics and Analytics 7.5 Høst
ENE452 ENE452Seminar: Climate Change and Ethical Challenges 2.5 Høst
FIE401 FIE401Financial Econometrics 7.5 Høst Vår
FIE403 FIE403Konjunkturanalyse 7.5 Høst Vår
FIE425 FIE425Derivatives and Risk Management 7.5 Høst
FIE437 FIE437Valuation 7.5 Høst
FIE442 FIE442Growth and Architecture of Financial Systems 7.5 Høst Vår
FIE447 FIE447Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets 7.5 Høst
FIE457 FIE457Entrepreneurial Finance 7.5 Høst
FIE459 FIE459Sustainable Finance 7.5 Høst
FIE460 FIE460Ship Finance and Marine Insurance 7.5 Høst
INB423 INB423International Marketing 7.5 Høst
MBM400A MBM400AResearch for Brand Decisions 7.5 Høst
MBM401B MBM401BConsumer Behaviour 7.5 Høst
MBM402B MBM402BBrand Management 7.5 Høst
MBM431 MBM431Commercialization of Innovations 7.5 Høst
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
NBD406 NBD406Innovation and Strategic Entrepreneurship 7.5 Høst
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR404 STR404Strategic Analysis 7.5 Høst
STR445 STR445Human Capital, Mobility and Diversity in Firms 7.5 Høst
STR460 STR460Managing Change and Innovation 7.5 Høst

Digitale kurs på norsk

Kode Navn Stp Semester
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401N BUS401NStrategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst
BUS444N BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Høst
BUS466 BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning 7.5 Høst
ECN433 ECN433Konkurransestrategi (tidl. BUS441) 7.5 Høst
FIE420 FIE420Pengemarkeder og bankvesen 7.5 Høst
STR446 STR446Prosessledelse 7.5 Høst
STR455 STR455Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn 7.5 Høst
STR459 STR459Kunstig intelligens og robotisering 7.5 Høst