Hvorfor velge NHH

Hvorfor velge NHH

Det finnes mange gode grunner til å studere på NHH. Her er fem av de viktigste.

Illustrasjonsfoto: studenter på NHH. Foto: Silje Katrine Robinson

1. Studer med de beste, lær av de beste

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa. Her undervises du av landets fremste fagpersoner på økonomifeltet.  

Poenggrensene for å komme inn på NHH er høye. Det betyr at du vil studere med andre dyktige og ambisiøse studenter. Dette betyr noe for læringen din. Du får det beste utbyttet av utdanningen når du jobber sammen med andre gode studenter.

Når du har fullført bachelorgraden er du garantert plass på master.

2. Alle trenger økonomer

Med en grad fra NHH er du ettertraktet i både privat og offentlig sektor, og i de aller fleste bransjer. De mange karriereveiene gjør at arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært godt

Visste du at tre av fire NHH-studenter har jobb før de er ferdig på master?

Her kan du lese om hva tidligere studenter jobber med

3. Klar for framtidens arbeidsliv

Relevans og substans er viktige stikkord for utdanningen på NHH. Med det mener vi at når du er ferdig med studiene skal du ha både praktiske verktøy og analytiske ferdigheter til å ta fatt på spennende oppgaver i arbeidslivet.

På NHH lærer du om business, teknologi og mennesker. Denne kompetansen er ettertraktet i framtidens arbeidsliv.   

Vi samarbeider tett med næringslivet, noe som blant annet innebærer at du allerede fra starten av studiet vil jobbe med reelle case og ha næringslivsledere som gjesteforelesere i mange fag. 

4. Spennende internasjonale muligheter

NHH samarbeider med gode skoler over hele verden, og legger til rette for at du kan få spennende studieopphold i utlandet som en integrert del av studiene. Om lag halvparten av NHH-studentene drar på utveksling, noe som gjør oss til norgesmestere i utveksling! Du kan også søke om plass på sommerskole, i dobbelgrad- eller CEMS-programmet, eller hva med å studere innovasjon i Silicon Valley?

Ønsker du å ta en hel grad utenlands, vil en bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH gi deg et veldig godt utgangspunkt. Du får en bachelor som er fullt på høyde med det beste internasjonalt, samtidig som du får et verdifullt nettverk i Norge. Du kan så ta en mastergrad i utlandet, og dermed få med deg det beste ved å studere i Norge og utenlands.

Les mer om internasjonale muligheter

Illustrasjonsfoto utveksling.

5. Et engasjert studentmiljø

Studietiden består av mer enn studier. På NHH blir du en del av et svært aktivt og mangfoldig studentmiljø, og du har en rekke muligheter til å engasjere deg.

Studentforeningen NHHS har mer enn hundre interessegrupper. Her får du, i tillegg til å bli kjent med dine medstudenter, en verdifull læringsarena der du kan teste ut det du lærer i klasserommet i praksis. Mange av studentene framhever nettopp kombinasjonen av fagkunnskap fra studiet og praksis fra studentforeningen som en stor styrke ved utdanningen. 

Et aktivt studentmiljø

Kulturfestivalen UKEN arrangeres annethvert år. Foto: Foto NHHS/Leda Rivero
Kulturfestivalen UKEN arrangeres av NHH-studenter annethvert år. Foto: Foto NHHS/Leda Rivero