Emner i bachelorstudiet (t.o.m. 2014)

Emner i bachelorstudiet (t.o.m. 2014)

For studenter som påbegynte studiet høsten 2014 eller tidligere.

Bachelorstudiet teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Du skal ta fire emner per semester. 

Studenter som startet studiet høsten 2011 til og med høsten 2014 kan ta seks emner i valgfrie allmenne fag i stedet for en kombinasjon av allmenne og valgfrie økonomisk-administrative emner (VOA-kurs). Du kan maksimalt velge to VOA-kurs. 

Skal du på utveksling må du stokke om på utdanningsplanen din. 

Obligatoriske emner

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
MET030 MET030Databehandling for økonomer 7.5 Høst
MET3 MET3Databehandling for økonomer 7.5 Høst

Obligatoriske emner som ikke erstattes

Kode Navn Stp Semester
IØA010 IØA010Introduksjon til økonomisk-administrativ analyse (utgått - ikke erstattet) 3.7 Høst
SAM010 SAM010Introduksjon til mikroøkonomi 7.5 Vår
SAM020 SAM020Videregående mikroøkonomi 7.5 Høst
SAM030 SAM030Internasjonal handel og økonomisk vekst 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
IKE010 IKE010Introduksjonskurs i etikk (utgått - erstattes av IKE1) 3.8 Høst
IKE1 IKE1Introduksjonskurs i etikk 3.8 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
MET1 MET1Matematikk for økonomer 7.5 Høst
MET020 MET020Matematikk for økonomer (utgått - erstattes av MET1) 7.5

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
MET2 MET2Statistikk for økonomer 7.5 Vår
MET040 MET040Statistikk for økonomer (utgått - erstattes av MET2) 7.5 Vår

Minst ett av følgende emner

Kode Navn Stp Semester
BED1 BED1Grunnleggende bedriftsøkonomi 7.5 Høst
BED011 BED011Driftsregnskap og budsjettering (utgår - erstattet av BED1) 7.5

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BED015 BED015Bedriftsøkonomiske beslutninger 7.5 Vår
BED4 BED4Bedriftsøkonomiske beslutninger 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
SOL010 SOL010Markedsføring (utgått - erstattet av SOL2) 7.5 Høst
SOL2 SOL2Markedsføring 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BED020 BED020Finansregnskap 7.5 Høst
BED2 BED2Finansregnskap 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
INT010 INT010Anvendt metode 7.5 Vår
MET4 MET4Empiriske metoder 7.5 Høst Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
SOL020 SOL020Psykologi og ledelse 7.5 Vår
SOL1 SOL1Psykologi og ledelse 7.5 Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BED030 BED030Investering og finans 7.5 Vår
BED3 BED3Investering og finans 7.5 Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
SOL030 SOL030Organisasjonsteori 7.5 Høst
SOL3 SOL3Organisasjonsteori 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BED040 BED040Økonomisystemer og - styring 7.5 Vår
BED5 BED5Økonomisystemer og - styring 7.5 Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
SAM040 SAM040Makroøkonomi 7.5
SAM3 SAM3Makroøkonomi 7.5 Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
SOL040 SOL040Strategisk ledelse 7.5 Vår
SOL4 SOL4Strategisk ledelse 7.5 Vår

Valgfrie emner i engelsk

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
ENG10 ENG10English for Business I 7.5 Høst
ENG11 ENG11English for Business II 7.5 Vår
ENG010 ENG010Professional English I (utgått - erstattet av ENG10) 7.5
ENG011 ENG011Professional English II (utgått - erstattet av ENG11) 7.5

Valgfrie emner i fransk

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
FRA10 FRA10Fransk økonomisk språk 7.5 Høst
FRA11 FRA11Fransk fagkommunikasjon 7.5 Vår
FRA12 FRA12Frankrike 7.5 Vår
FRA13 FRA13Fransk kunst og litteratur (utgått) 7.5 Vår
FRA010 FRA010Fransk økonomisk språk (utgått erstattes av FRA10) 7.5
FRA011 FRA011Fransk fagkommunikasjon (utgått - erstattet av FRA11) 7.5
FRA012 FRA012Frankrike: Samfunn og økonomi (utgått - erstattet av FRA12) 7.5

Valgfrie emner i japansk

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
JAP10 JAP10Japansk 1 7.5 Høst
JAP11 JAP11Japansk 2 7.5 Vår
JAP12 JAP12Japansk 3 7.5 Høst
JAP010 JAP010Japansk: Som døråpner til japansk økonomi (utgått - erstattes av JAP10) 7.5
JAP011 JAP011Japansk forretningskommunikasjon (utgått - erstattes av JAP11) 7.5
JAP012 JAP012Japansk i samfunnet (utgått - erstattes av JAP12) 7.5
JAP013 JAP013Japansk: Kultur og samfunn (utgått) 7.5

Valgfrie emner i spansk

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
SPA10 SPA10Spansk språk 7.5 Høst
SPA11 SPA11Kultur og samfunn i den spansktalende verden 7.5 Vår
SPA12 SPA12Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden 7.5 Vår
SPA13 SPA13Economía y sociedad en el mundo hispanohablante 7.5 Høst
SPA010 SPA010Spansk språk (utgått - erstattet av SPA10) 7.5
SPA011 SPA011Kultur og samfunn i den spansktalende verden (utgått - erstattet av SPA11) 7.5
SPA012 SPA012Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden (utgått - erstattes av SPA12) 7.5
SPA013 SPA013Økonomi og samfunn i den spansktalende verden (utgått - erstattet av SPA13) 7.5

Valgfrie emner i tysk

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
TYS10 TYS10Tysk økonomisk språk 7.5 Høst
TYS11 TYS11Tysk økonomisk språk II 7.5 Vår
TYS12 TYS12Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land 7.5 Vår
TYS13 TYS13Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn 7.5 Vår
TYS010 TYS010Tysk økonomisk språk (utgått - erstattet av TYS10) 7.5
TYS011 TYS011Tysk økonomisk språk II (utgått - erstattet av TYS11) 7.5
TYS012 TYS012Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land (utgått - erstattet av TYS12) 7.5
TYS013 TYS013Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn (utgått) 7.5

Valgfrie emner i økonomisk geografi

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
SAM10 SAM10Anvendt økonomisk geografi 7.5 Høst
SAM11 SAM11Global Transformation (expired) 7.5 Vår
GEO010 GEO010Anvendt økonomisk geografi (utgått - erstattet av SAM10) 7.5
GEO011 GEO011Byen som arena for sosial og økonomisk utvikling (utgått) 7.5
GEO013 GEO013Global Transformation (utgått - erstattet av SAM11) 7.5

Valgfrie emner i økonomisk historie

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
SAM12 SAM12Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid 7.5 Høst
SAM13 SAM13Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid 7.5 Vår
SAM14 SAM14Historical Development of Modern Business 7.5 Vår
HIS010 HIS010International Economic History from 1750 to the Present (utgått - erstattet av SAM12) 7.5
HIS011 HIS011Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid (utgått - erstattet av SAM13) 7.5
HIS012 HIS012 Historical Development of Modern Business 7.5

Valgfrie emner i matematikk

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
MAT10 MAT10Analyse og lineær algebra 7.5 Vår
MAT11 MAT11Differens- og differensiallikninger 7.5 Høst
MAT12 MAT12Matematisk statistikk 7.5 Høst
MAT13 MAT13Optimering 7.5 Vår
MAT010 MAT010Analyse og lineær algebra (utgått) 7.5
MAT011 MAT011Differens- og differensiallikninger med stabilitetsanalyse av dynamiske systemer (utgått - erstattet av MAT11) 7.5 Høst
MAT013 MAT013Matematisk statistikk (utgått - erstattet av MAT12) 7.5 Høst Vår
MAT016 MAT016Optimering (utgått - erstattet av MAT13) 7.5 Vår

Valgfrie emner i rettslære

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
RET1 RET1Rettslære for økonomer 7.5 Høst
RET12 RET12Finans- og kredittrett 7.5
RET13 RET13Foretaksrett 7.5 Vår
RET14 RET14Skatterett 7.5 Vår
RET010 RET010Rettslære I (utgått) 7.5
RET011 RET011Rettslære II (utgått) 7.5
RET013 RET013Bedrifts- og personalrett (utgått) 7.5
RET014 RET014Skatterett (Utgått) 7.5 Vår

Valgfrie økonomisk-administrative kurs - maks to kurs

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
FIN10 FIN10Introductory Applied Finance 7.5 Høst Vår
FIN11 FIN11Trading and Market Microstructure 7.5 Høst
FOR10 FOR10Introductory Mathematical Finance 7.5 Vår
FOR11 FOR11Taxation and Policy Analysis 7.5 Vår
FOR12 FOR12Economic Crime: Detection and Prevention (expired) 7.5
FOR13 FOR13Decision Modeling and Analysis with Spreadsheet (expired) 7.5 Høst
FSK10 FSK10East Asian Culture and Communication 7.5 Høst
RRR11 RRR11Moderne regnskapsførsel i egen bedrift 7.5 Høst
RRR12 RRR12Accounting Ethics: Moral Choice in Accounting Practice (inactive) 7.5 Vår
SAM15 SAM15Firm Strategy and Competition 7.5 Høst
SAM16 SAM16Economic Growth and Development 7.5 Høst Vår
SAM17 SAM17Økonomi og psykologi 7.5 Høst
SAM18 SAM18Maritime History and Economics 7.5 Høst
SAM19 SAM19The Economics of the Firm 7.5 Vår
SOL10 SOL10Frontiers of Business Ethics: Moral Choice in Business Practice 7.5 Høst
SOL11 SOL11Prosjektledelse 7.5 Vår
SOL12 SOL12Management Consulting 7.5 Høst Vår
SOL13 SOL13Purchasing Strategy and Supply Chain Management 7.5 Høst
SOL14 SOL14Cases in Strategy and Marketing (Expired) 7.5
SOL15 SOL15Social Media Networks (Expired) 7.5
SOL16 SOL16Introduction to International Business 7.5 Vår
SOL17 SOL17Business Intelligence 7.5 Vår
SOL19 SOL19Marketing Effectiveness: World Class Cases 7.5 Vår