Digitalisering av prosesser med lettvekts-IT

Av Bendik Bygstad

1. desember 2016 10:57

(oppdatert: 1. desember 2016 11:02)

Digitalisering av prosesser med lettvekts-IT

Hvordan kan lettvekts-IT brukes for å digitalisere prosesser?

Digitalisering handler ofte om to ting. For det første ønsker vi å automatisere eller informatisere prosesser. Automatisering handler om å fjerne manuelle mellomledd, slik Amazon har automatisert deler av bokdistribusjon, og som nettbanken har fjernet bankfilialen. Informatisering handler om å gi støtte til arbeidsprosesser, som når en lege kan få IT-basert beslutningsstøtte ved diagnostisering av pasienter, eller når pulsarmbåndet overfører løpende informasjon til mobiltelefonen, slik at vi får mer kunnskap om treningen vår.

For det andre krever disse innovasjoner at det ofte må gjøres omfattende endringer i den digitale infrastrukturen av systemer, nettverk, utviklingsmetoder og brukervaner. Nettbanken krever nye applikasjoner på PC og mobiltelefon, og nye sikkerhetsløsninger må etableres.

Ofte ser vi at prosessinnovasjon bremses eller hindres av den underliggende digitale infrastrukturen. Tar vi helsesektoren som eksempel, ser vi at mange gode initiativer stanses av mange ”silo-systemer”, av sikkerhetsutfordringer og av  manglende utviklingskompetanse på IT-siden.

Konsekvensene av denne situasjonen er at klinikere i sektoren har mange gode ideer, men er sulteforet på innovasjon. Hva kan gjøres? Et interessant prosjekt er det nye sykehuset i Østfold, som åpnet i november 2015, og er erklært som det teknisk sett mest avanserte sykehuset i Europa.  Et viktig element er lettvekts-IT.

Lettvekts-IT

Vår forskning på IT og innovasjon har identifisert to ulike kunnskapsregimer, og vi har foreslått å kalle dem tungvekts- og lettvekts-IT. Tungvekts-IT er de tradisjonelle IT-løsningene med servere, systemer og brukerstøtte. Lettvekts-IT omfatter mobiltelefoner, apper, nettbrett og ”tingenes internett”, dvs. kommersielt tilgjengelig teknologi som vi alle er blitt brukere av. Vi sammenligner de to kunnskapsregimene i tabell 1.

Tabell 1: Tungvekst- og lettvekst iT
Profil
 • Tungvekts-IT: Back-end
 • Lettvekts-IT: Front-end
Løsninger
 • Tungvekts-IT: Pasientjournal, lab- røntgen- og kurvesystemer
 • Lettvekts-IT: App’er, web, sosiale medier, BI
Teknologi
 • Tungvekts-IT: Applikasjoner, databaser, integrasjon
 • Lettvekts-IT: Mobil, nettbrett, sensorer
Eier
 • Tungvekts-IT: IT-avdeling
 • Lettvekts-IT: Brukermiljøer i samarbeid med leverandører
Hovedmål
 • Tungvekts-IT: Forvalte informasjonsressursene
 • Lettvekts-IT: Støtte arbeids- og kommunikasjonsprosesser
Utviklingskultur
 • Tungvekts-IT: Systematikk, sikkerhet, kvalitet 
 • Lettvekts-IT: Innovasjonsorientert
Problemer
 • Tungvekts-IT: Økende kostnader og  kompleksitet. Lite brukervennlige løsninger.
 • Lettvekts-IT: Isolerte app’er. Sikkerhet, personvern, integrasjon.

Som tabellen illustrerer, gjelder forskjellene mellom lett og tung IT ikke bare teknologien, men også arkitektur, styring og utviklingsmiljø. En viktig forskjell er at lettvekts-IT enkelt støtte prosessinnovasjon, gjennom å informatisere arbeidsprosesser. Det skjer gjennom rask, brukerdrevet utvikling av app’er og lignende. Et eksempel fra Sykehuset i Østfold illustrerer dette.

Lettvekts-IT og prosessinnovasjon

En av de største utfordringene innen sykehus er å støtte gjennomgående pasientflyt, ofte er det slik at hver avdeling har hver sin kø, slik at pasienter og pårørende må vente på hver tjeneste, slik som legekonsultasjon, røntgen, lab-prøver osv. Ofte får man ingen beskjed om hvor lang tid det tar. Hovedgrunnen er at sykehus er spesialiserte organisasjoner, med mange faglige og IT-messige siloer. Det er med andre ord et stort  behov bedre koordinering og informasjon, men de spesialisert kliniske systemene (pasientjournal, lab, røntgen, kurve etc) støtter ikke det.

På Sykehuset i Østfold har det norske IT-selskapet Imatis levert en innovativ løsning for å støtte de tverrgående prosessene. Det spesielle ved løsningen er at den bygger på lettvekts-IT, og at den knytter sammen prosesser og tungvekts-IT, illustrert i figur 2.

På Sykehuset i Østfold har det norske IT-selskapet Imatis levert en innovativ løsning for å støtte de tverrgående prosessene. Det spesielle ved løsningen er at den bygger på lettvekts-IT, og at den knytter sammen prosesser og tungvekts-IT, illustrert i figur 2.

Figur
Figur 2. Imatis-løsningen ved Sykehuset i Østfold, Kalnes.

Vi kan se at den sentrale Imatis-motoren henter informasjon fra tungvektssystemene (DIPS, lab) og viser den på lettvekts-kanaler, som mobiltelefoner og elektroniske tavler. Tavlene viser hvor pasienten er i køen, eller den lar sykepleier bestille en blodprøve. Pasientene sjekke

r selv inn på sykehuset, og mottar beskjed på mobiltelefonen hvor de skal henvende seg. Pårørende kan få tilsvarende informasjons på sin telefon.

Det fine med løsningen er at den utnytter de sterke egenskapene i lettvekts-IT til å støtte logistikk og prosessinnovasjon, uten å kreve store endringer i tungvekts-IT. Samtidig er samspillet med tungvekts-systemene avgjørende for løsningen, ved at den kliniske informasjonen ajourholdes der.

TILBAKE TIL BLOGGEN