5 år med vekst

13. juni 2016 09:53

5 år med vekst

NHHs masterkurs i prosessledelse har opplevd en kraftig vekst over de fem siste årene.

I år er det fem år siden vi etablerte masterkurset i prosessledelse på NHH. Formålet var å gi et helhetlig innføring i fagområdet. Kurset skulle være praktisk. Vi ønsket å gi studentene nyttige ferdigheter i prosessmodellering og prosessutvikling. Kurset skulle også gi innsikt og forståelse. Studentene skulle lære hva det vil si å lede prosesser, og prosessorienterte bedrifter. Hva er ledelsen sine oppgaver, og hva er en prosesseier? Hva innebærer det å lede et team av prosessroller, som tilhører ulike funksjonelle enheter?

Vi hadde en god, men forsiktig start. 14 studenter deltok våren 2012. Neste semester, våren 2013, var vi 17. Ikke store økningen, men vi visste at kurset hadde potensiale til å tiltrekke seg flere deltakere. Og vi hadde rett. Våren 2014 var vi 38, og året etter var vi 73.

En fantastisk gledelig utvikling.

Hvor mange blir vi nå til høsten?

 Tilbake til bloggen