Innkjøp

Innkjøp

Kontakt den som har ansvar for innkjøp på instituttet eller avdelinga di.

Er du bestillar? Her er oversikta over leverendørane som du kan kjøpe frå.

rammeavtalar

For å gjera innkjøpsprosessen smidigare har NHH inngått ei rekkje rammeavtalar som bestillarane kan handla direkte frå. Under finn du lista over NHH sine rammeavtalar. På dei områda NHH har inngått ein rammeavtale, pliktar du nytta NHH sine avtalar og leverandørar.

Bestillingar skal som skje gjennom NHH sitt e-handelssystem, som krev aktiv førehandsgodkjenning eller godkjenning i form av at det er oppretta ein plan.

Avvik frå bestilling skal rapporterast til innkjøpar ved å nytta avviksskjema og senda det til innkjop@nhh.no.

Offentlege anskaffingar

Som ein statleg handelshøgskule er NHH underlagt regelverket om offentlege anskaffingar. Dette innebærer at vi må undersøkje marknaden og dokumentera konkurranseutsetjinga før vi kan kjøpe inn varer og tenester.

Dette gjeld både når du som bestillar gjer innkjøp på vegne av NHH, og når finansieringa kjem frå eksterne bidragsytarar som er stilt midlane til NHH sin disposisjon.

 • Kjøp av fysiske bøker

  Kjøp av fysiske bøker

  NHH har saman med Høgskulen på Vestlandet (HVL) inngått ein ny felles rammeavtale for kjøp av bøker. Avtalen er lyst ut internasjonalt med tre kategoriar bøker: Norske, skandinaviske og internasjonale. Leverandørane som er tildelte kontrakt er:

  • Norske bøker: VB Bok (Akademika)
  • Skandinaviske bøker: Biblioteksentralen
  • Internasjonale bøker: F. Delbanco

  Alle leverandørane er lagt opp i NHH sitt bestillingssystem, Basware PM, med nettbutikk. Avtalane er bindande for alle tilsette på NHH, og det vil difor ikkje lenger vera mogleg å bruka andre leverandørar, slik som Amazone etc., med mindre dei tre leverandørane ikkje har den aktuelle boka. Bestilling skal skje gjennom Basware PM og at dette skjer gjennom din lokale bestillar. Kvart institutt og avdeling har dedikerte bestillarar.

 • Bestillere

  Bestillere

  Grønningsæter, Irene Institutt for samfunnsøkonomi
  Reed-Larsen, Karen Institutt for samfunnsøkonomi
  Mai-Linn Spigseth Institutt for samfunnsøkonomi
  Lindanger, Liz-Beth Institutt for strategi og ledelse
  Anne-Lise Jall Institutt for strategi og ledelse
  Pettersen, Elaine Institutt for strategi og ledelse
  Rundhovde, Charlotte Institutt for foretaksøkonomi
  Flórez, Natalia Institutt for foretaksøkonomi
  Monsen, Åsta Elise Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  Dale-Raknes, Maren Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  Dame, Maja Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
  Salbu, Rikke Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
  Pushkash, Olga Institutt for finans
  Haeffele, Charlotte Institutt for finans
  Kornienko, Anna  Institutt for finans
  Zheleznaya, Anna  Forskningsadministrativ avdeling
  Juranek, Janina Forskningsadministrativ avdeling
  Korme, Ingeborg Forskningsadministrativ avdeling
  Moe, Irene Forskningsadministrativ avdeling
  Birkeland, Marte Dahl Forskningsadministrativ avdeling/Biblioteket
  Knudsen, Julie Louise Forskningsadministrativ avdeling/Biblioteket
  Kamsvåg, Astri Kommunikasjons- og markedsavdelingen
  Melheim, Randi Kommunikasjons- og markedsavdelingen
  Haugsvær, Lone NHH Executive
  Vestli, Lena Marie  NHH Executive
  Askeland, Atle Seksjon for eiendomsforvaltning
  Hammer, Peter Seksjon for eiendomsforvaltning
  Al-Farra, Mamdouh Seksjon for økonomi
  Råsberg, Sigbjørn Seksjon for økonomi
  Skjævestad, Vigdis Seksjon for økonomi
  Prestø-Lauvås, Cecilie  Servicesenteret, Studieadministrativ avdeling ( 4 seksjoner)
  Vik, Hilde Servicesenteret, Studieadministrativ avdeling ( 4 seksjoner)

  Lofthus Sandø, Sunniva Seksjon for opptak
  Ryssevik, Ellinor Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte
  Gjertsen, Linda Olsvik HR-avdelingen
  Didriksen, Heine Seksjon for IT
 • Blomster og kontorrekvisita

  Blomster og kontorrekvisita

  Blomster
  Leverandør: Botanica
  Hugs: Leverandøren kan levera blomar i sentrum ila. éin time viss dette er naudsynt, men bestill så tidleg som mogleg
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog
  Hugs frakt! Ved bestilling mindre enn 24 timar velger du "ekspress"

  Kontorrekvisita
  Leverandør: Maske Gruppen AS
  Bestillingsrutiner: Bestilling skjer i Basware PM med ekstern katalog

 • Hotell, reiser og mat

  Hotell, reiser og mat

  Hotellovernatting 
  Leverandørar: Scandic Hotels og Nordic Choice (Clarion, Quality og Comfort), Thon (inkl. First) og Rezidor (Radisson og Park Inn) 
  Bestillingsrutiner: Gjennom brukarprofil hjå Berg-Hansen eller direkte med hotellet

  Kurs- og konferanselokaler i Oslo-området
  Leverandørar i Oslo sentrum (opptil 99 deltakere): Scandic Solli, Thon Hotel Bristol, Thon Hotel Opera. 

  Leverandørar i Oslo sentrum (fra 100 deltakere): Radisson SAS Plaza Hotel, Clarion Hotel The Hub.

  Leverandørar utanfor Oslo sentrum: Holmen Fjordhotell, Sem Gjestegård, Soria Moria Hotell, Quality Hotel Leangkollen.

  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Kurs- og konferansehotell i bergensområdet
  Leverandørar i sentrum: Clarion Hotel Admiral, Grand Hotel Terminus, Radisson Blu Royal Hotel og Scandic Ørnen
  Leverandørar utanfor sentrum: Clarion Hotel Bergen Airport og Solstrand Hotel & Bad
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Reiser
  Leverandør: Berg-Hansen
  Bestillingsrutiner: Logg på din profil her
  Berg-Hansen genererer automatisk brukarar frå NHH sitt personalsystem

  Mat
  Leverandør: Safari Næringsmidler AS (catering til daglige møter og konferenser),  Sammen (selskapsmat), og Nobel Catering ( catering i Oslo).

  Bestillingsrutiner: Bestilling skjer som hovedregler gjennom Basware PM (Ekstern katalog). Mer komplekse bestillinger kan gjøres som fritekst i PM - typisk bestillinger som går over flere dager, har flere serveringer ila. en dag ol.

  Safari kan kontaktes på telefonnummer 55 50 75 00 og mailadresse catering@safari.no
  Bestilling må skje seinest før kl. 12.00 virkedagen før servering. 

  Drikke
  Leverandør: Vinmonopolet
  Bestillingsrutiner: Fritekst
  Finn varene og eventuelt frakt i nettbutikken og spesifiser dette i fritekstbestillinga.

 • Trykksaker

  Trykksaker

  Kopiering og printing
  Leverandør: Allkopi
  Bestillingsrutiner: Filene lastast opp i Basware PM, men filer over 7,5 MB må lastast opp via filer.allkopi.no. Ved filopplastning må du velja Avdeling Sandviken.
  Hugs: Frakt og ekspedisjon må leggjast til
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Rotasjonstrykk - katalog/magasin 
  Leverandør: Molvik Grafisk A/S 
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst - Avtal pris med Molvik i forkant og send ordren som fritekst
  Det er utforma ein rettleiar for bestilling av rotasjonstrykk

  Trykking og adressering av NHH Bulletin
  Leverandør: Bodoni AS
  Bestillingsrutiner: Ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Eksamenspapir
  Leverandør: Bording Cognito AS
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Konvolutter og brevark
  Leverandør: Bording Cognito AS
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Visittkort
  Leverandør: Bodoni AS
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Anna trykking 
  Leverandør: Bording Cogntio AS
  Omfattar mellom anna karakterutskrifter, semesterkort, vitnemål, immatrikuleringsbevis, immatrikuleringsprogram, kart og giroer. Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom kontaktperson hjå Bording Cognito AS asa@bordingmail.com
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog 

  Profileringsartiklar                                                                                                      Leverandør: IDÉ House of Brands                                                                                 Bestillingsrutiner: Ta kontakt med leverandøren om ønska produkt og profilering. Baser ordren på motteke tilbod.                                                 

  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

 • Konsulentar

  Konsulentar

  Bedriftshelsetenester
  Leverandør: Arsana
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Beredskap 
  Leverandør: Safetec Nordic AS
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom beredskapskoordinator 
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Bemanning 
  Leverandørar: 1) Manpower AS, 2) Bemanningsbyraaet og 3) Amesto Top Temp
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje i prioritert rekkefølgje

  Språkvask og oversetting 
  Leverandør: Allegro språktjenester AS
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog
  Kontaktperson: Sigrid Svarstad (55 30 17 30)

  Advokat
  Leverandør: Simonsen Vogt Wiig
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Rekruttering 
  Leverandør: Experis
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom HR-avdelinga

  Strategi 
  Leverandørar: PwC, KPMG, Implement og Momentum Partners
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje etter minikonkurranse i regi av innkjøpar 
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

 • Kurs

  Kurs

  Verneombod

  Leverandør: Utvikling.org
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom HR-avdelingen 
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

 • Grafiske tenester

  Grafiske tenester

  Grafiske tenester, utvikling og konsept
  Leverandør: Oktan 
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Grafiske tenester, produksjon basert på eksisterende konsept 
  Leverandør: Oktan 
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

 • Handverkarar

  Handverkarar

  Elektrikar
  Leverandør: Pettersson & Gjellesvik
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Røyrleggjar 
  Leverandør: Chr. M. Vestrheim AS  
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Tømrar 
  Leverandør: Åsane byggmesterforretning AS
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Målartenester 
  Leverandør: Malemester Monsen
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

 • IKT

  IKT

  Nettverksutstyr (trådfast)
  Leverandør: Atea
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Nettverksutstyr (trådlaust)
  Leverandør: Datametrix
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT 
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Stasjonære PCer og ministasjonær
  Leverandør: Itello
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT
  Bestillingsform i Basware PM: Ekstern katalog (punch out)

  Bærbare PCar
  Leverandør: Atea
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT 
  Bestillingsform i Basware PM: Ekstern katalog (punch out)

  Datatilbehør
  Leverandør: Imento
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT
  Bestillingsform i Basware PM: Ekstern katalog (punch out)

  Apple-produkt
  Leverandør: Atea
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  SPSS
  Leverandør: Intelytics
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT 
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Skjermer og ultraportable PCer
  Leverandør: Dell
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT 
  Bestillingsform i Basware PM: Ekstern katalog (punch out)

  Programvare Microsoft
  Leverandør: Creyon
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT 
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Totalleverandør AV-utstyr
  Leverandør: Atea
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Abonnement til fasttelefon og mobiltelefon 
  Leverandør: Telenor 
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT

  Telefonar
  Leverandør: Techstep
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for IT
  Bestillingsform i Basware PM: Ekstern katalog (punch out)

 • Møblar

  Møblar

  Leverandører: Kinnarps AS, EFG HOV+DOKKA AS, Lindbak AS

  Bestillingsrutiner: Ta kontakt med seksjon for eigedomsforvaltning

  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog og fritekst 

 • Drift

  Drift

  Reinhald av bygg
  Leverandør: Ren Pluss AS
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning 
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Sanitærhygiene
  Leverandør: Servix Bergen AS 
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Renovasjon
  Leverandør: Bir Bedrift AS
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Fritekst

  Sommar- og vintervedlikehald
  Leverandør: Bergen Vedlikeholds Partner AS 
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Filter til ventilasjonsanlegg
  Leverandør: Mittet AS 
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Service og vedlikehald av heis 
  Leverandør: ThyssenKrupp Elevator AS 
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Lyskjelder
  Leverandør: Auralight AS 
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Vektarar 
  Leverandør: Securitas AS
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning 
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Adgangskontroll
  Leverandør: Stanley Security AS
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning
  Bestillingsform i Basware PM: Intern katalog

  Post 
  Leverandør: ISS Facility Services AS

  Kopipapir 
  Leverandør: Ricoh Norge AS 
  Bestillingsrutiner: Bestilling skal skje gjennom seksjon for eigedomsforvaltning Bestillingsform i Basware PM: Internkatalog

  Straum 
  Leverandør: Fjordkraft