Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA)

Informasjon til deg som har et eksternt finansiert prosjekt.

Opprettelse av prosjekter ved NHH

For å opprette et nytt prosjekt fyller du ut skjemaet for opprettelse av prosjekt. I skjemaet tar du  stilling til følgende:

 1. Prosjektdata 
 2. Opplysninger om  finansiering 
 3. Klassifisering av prosjektet. Finn ut om prosjektet er et bidragsprosjekt eller et oppdragsprosjekt:
  Veileder klassifisering av prosjekt (PDF, 0,07 MB)
 4. Vurdering av merverdiavgift. Vurder om prosjektet er avgiftspliktig, avgiftsfritt eller utenfor avgiftsområdet:
  Veileder merverdiavgift (PDF, 0,36 MB)
 5. Kopi av dokumentasjon. Legg ved dokumentasjon om prosjektet: kopi av kontrakten, dokumentasjon på finansiering av prosjektet og annen relevant dokumentasjon.

Send ferdig utfylt skjema for opprettelse av prosjektet og dokumentasjon til Marianne Kallestad ved Seksjon for økonomi.

Avslutning av prosjekter  

Når prosjektet er ferdig, fyller du ut og sender et skjema for avslutning av prosjektet. I skjemaet gir du opplysninger om: 

 1. Restsaldo. Du må oppgi hvor eventuell over- eller underskudd skal overføres/belastes. 
 2. Bekrefte at prosjektet er ferdig og kan stenges.

Send ferdig utfylt skjema for avslutning av prosjektet til Marianne Kallestad ved Seksjon for økonomi.

Hva er BOA

Bidrags- eller oppdragsfinansierte prosjekter er prosjekter som ikke er fullfinansiert av grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Bidragsfinansierte prosjekter er prosjekter hvor NHH henter støtte fra nasjonale eller internasjonale finansieringskilder, som for eksempel, tilskudd fra EU, tilskudd fra Norges Forskningsråd (NFR), bevilgninger fra direktoratet og offentlige etater eller gaver.

Oppdragsfinansierte prosjekter er prosjekter som utføres mot betaling fra eksterne oppdragsgivere.

Kriterier for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er definert i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, og tilhørende veileder.