Tom Holmstrøm til Opptak

Av Astri Kamsvåg

10. januar 2020 09:09

Tom Holmstrøm til Opptak

Tom Holmstrøm er ansatt i fast stilling som seniorkonsulent ved Seksjon for opptak i Studieadministrativ avdeling. Han skal blant annet være seksjonens kontaktperson for de digitale prosessene/prosjektene som kommer fremover.

Tom Holmstrøm

Arbeidsoppgavene hans er opptak til femårig siviløkonom, opptak til masterstudiene intern, overgang til master privatist-/hospitantsøknader, innpass adgangsbegrensede kurs, studieveiledning og ansvar for digitale prosesser i seksjonen.

- Jeg ser frem til å bli bedre kjent med NHH som organisasjon og til å hjelpe studentene som trenger hjelp i opptaksprosessen, sier Tom.

- Det er spennende å skifte arbeidsfelt, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med dyktige kollegaer ved Seksjon for opptak.

- Jeg skal være seksjonens kontaktperson for de digitale prosessene/prosjektene som kommer fremover, og det er alltid interessant å jobbe på tvers av avdelinger hvor god kommunikasjon og brukerperspektiv er en viktig faktor. Selv om jeg skifter arbeidsfelt er det mange oppgaver som har samme fremgangsmåte, og arbeidet med antihvitvask i finans fra stillingen jeg hadde i Sbanken kan komme til god nytte også her på NHH.   

Bakgrunn 

Tom kommer fra en stilling i Sbanken der han de siste ti årene har jobbet som teknisk koordinator, bemanningsansvarlig, og med oppgaver som risikostyring, compliance og antihvitvask. Han har tidligere arbeidet som technical account manager i softwareselskapet Mohive AS.

Tom har en variert bakgrunn og har også studert informasjonsteknologi (IKT) ved ingeniørhøgskolen i Oslo.

Ingebjørg Hitland som ikke arbeider ved NHH lenger, hadde stillingen tidligere.

Seksjon for opptak

Flere interne nyheter