Sigrun Tengesdal ny på Arkiv

Av Astri Kamsvåg

8. januar 2020 09:06

Sigrun Tengesdal ny på Arkiv

Sigrun Tengesdal har begynt i en fast stilling som rådgiver ved Seksjon for arkiv. - Jeg liker veldig godt å arbeide med fokus på digitalisering og de praktiske endringene av arbeidsmetoder som digitalisering fører til i en organisasjon, sier hun.

Sigrun Tengesdal

Sigrun skal ha ansvar for brukerstøtte og daglig drift av arkivet med hovedfokus på det digitale arbeidet.

- Jeg liker veldig godt å arbeide med fokus på digitalisering og de praktiske endringene av arbeidsmetoder som digitalisering fører til i en organisasjon. Denne stillingen på Seksjon for arkiv er midt i hjertet av dette fremtidsbildet og vil være behjelpelig i forhold til hvordan den praktiske arbeidshverdagen utvikles for ansatte. Mitt inntrykk er at NHH har stort fokus på digitaliseringsmuligheter og er fremoverlent i forhold til endringsledelse, og dette ønsker jeg å være med på. Å få arbeide i et fagfelt som de siste 20 årene har beveget seg opp fra kjellerarkivene og inn i skyene, er veldig spennende, sier Sigrun.    

Bakgrunn

Sigrun har mastergrad i arkeologi fra UiB hvor hun ryddet i fysiske magasiner og elektroniske databaser ved Bryggens Museum. I 2013 startet hun som arkivfaglig konsulent i BKK, og de siste tre årene har hun vært avdelingsleder for Dokumenttjenester hos BKK. Dette er en avdeling med arkiv, postmottak, resepsjon og sentralbord. Hovedfokus de siste årene har vært på forbedring og digitalisering, noe hun håper hun får arbeide med i NHH også.

Sigrun har overtatt en del av arbeidsoppgavene til Signe Morvik som ikke arbeider på NHH lenger.

Seksjon for arkiv

Flere interne nyheter