Oppsummeringar frå leiarmøte

Av Astri Kamsvåg

10. januar 2020 10:56

Oppsummeringar frå leiarmøte

Oppsummeringar frå fire leiarmøte er no klare. Det gjeld møta i instituttleiarforum (ILF) 14. oktober og 9. desember, møtet i utvida leiargruppe (ULF) 4. november og møtet i administrativ leiargruppe (ALF) 3. desember,