Ny avtale om internships

Av Astri Kamsvåg

9. januar 2020 10:45

Ny avtale om internships

I går signerte NHH en ny avtale med Diku om internships i Sør-Afrika. Avtalen innebærer seks internships-plasser, og den akademiske partneren er University of Cape Town. Prosjektet går over to år.

- Hovedformålet med prosjektet i Sør-Afrika er å styrke og utvikle det globale internship-programmet, blant annet ved å prøve ut ny digital utdanningsteknologi på en mindre gruppe studenter, sier prosjektleder Kristin Rygg, førsteamanuensis ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

De tidligere samarbeidsprosjektene vi har med DIKU om internships i Brasil og Japan avsluttes i januar i år.

- Vi har gode erfaringer med disse prosjektene; de har gitt oss verdifulle erfaringer som har vært viktige i etableringen av det globale internship-programmet som NHH innførte som valgfag i 2019 og som skal evalueres nå i vår, sier Ann-Mari Haram, prosjektleder ved Internsjonalt karrieresenter ved NHH.

Interkulturell kompetanse er en viktig del av valgfaget, der studentene må kombinere akademisk forståelse av fagområdet og reflektere over hvordan dette viser seg i praksis mens de er interns.

Øystein signerer avtalen med DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).
Øystein signerer avtalen med DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

Hovedmål

Noen viktige mål med prosjektet, klippet fra prosjektbeskrivelsen, er:

  1. Further strengthen and develop the global internship programme launched at NHH in January 2019.
  2. Develop our intercultural knowledge of a region we have little interaction with.
  3. Develop ties with employers in South Africa and create six valuable internships for our students.
  4. Get experience using new teaching technology on a smaller cohort of students.
  5. Strenghten our relations with the University of Cape Town.
Arbeidsgruppen sammen med rektor på signeringsmøtet (fra venstre): Ann-Mari Haram (Internasjonalt karrieresenter), Kristin Rygg (prosjektleder, førsteamanuensis ved Institutt for fagspråk og internkulturell kommunikasjon/FSK), Øystein, Agnes Bamford (stipendiat FSK), Stella Angove (Internasjonalt karrieresenter) og Arild Schanke (Seksjon for utdanningskvalitet).
Arbeidsgruppen sammen med rektor på signeringsmøtet (fra venstre): Ann-Mari Haram (Internasjonalt karrieresenter), Kristin Rygg (prosjektleder, førsteamanuensis ved Institutt for fagspråk og internkulturell kommunikasjon/FSK), Øystein, Agnes Bamford (stipendiat FSK), Stella Angove (Internasjonalt karrieresenter) og Arild Schanke (Seksjon for utdanningskvalitet).

Totalt tilbyr NHH nå 40 plasser om internships i mer enn 15 land.

Ny avtale om internships i Japan

NHH har inngått ein ny samarbeidsavtale om internships for studentar med Norwegian Chamber of Commerce Japan. Avtalen inneber at seks til åtte NHH-studentar kan gjennomføre eit firevekers studiepoenggivande internship i løpet av eit år.

Brobygging mellom teori og arbeidserfaring

Eg er ikkje i tvil: Internships i utlandet er definitivt ein uvurderleg moglegheit for studentane våre! Vitnesbyrda frå bachelor- og masterstudentane våre i Brasil stadfestar at dette er vegen å gå for NHH.

Flere interne nyheter