NHH skal bli Miljøfyrtårn

Arbeidsgruppen består av Bård Johansen (mentor fra Sammen), Maria Fjogstad (student, nestleder i NHHS Green Team), Bjørn Basberg (SAM), Olav Flatås (verneombud), Klas Rønning (Eiendomssjef og prosjektleder) og Anette Undheim (innkjøper på Økonomiavdelingen). Eli Winther på HR-avdelingen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Arbeidsgruppen består av Bård Johansen (mentor fra Sammen), Maria Fjogstad (student, nestleder i NHHS Green Team), Bjørn Basberg (SAM), Olav Flatås (verneombud), Klas Rønning (Eiendomssjef og prosjektleder) og Anette Undheim (innkjøper på Økonomiavdelingen). Eli Winther på HR-avdelingen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Av Astri Kamsvåg

16. januar 2020 07:37

NHH skal bli Miljøfyrtårn

Allerede til sommeren 2020 mener eiendomssjef Klas Rønning at NHH skal være miljøsertifisert: - Sertifiseringen er viktig for NHH. Vi ønsker å bidra til å redusere miljøavtrykket. Kunnskapsdepartementet krever det, og nåværende og kommende studenter og ansatte forventer det.

Miljøfyrtårn

Sertifisering og miljøledelse

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Fem områder

Gjennom et digitalt system får NHH konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjonene våre innen områdene avfall, transport, innkjøp, energibruk, avfallshåndtering og arbeidsmiljø.

Fem kriterier_680.jpg

Eiendomssjef Klas Rønning leder arbeider med sertifiseringen.
Eiendomssjef Klas Rønning leder arbeider med sertifiseringen.

- Dette gir NHH gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, sier Klas.

KD innfører GRØNT VURDERINGSKORT 

Universiteter og høgskoler skal klimasjekkes på ni punkter på et nytt vurderingskort, opplyste statsråd Iselin Nybø på Kontaktkonferansen for forsking og høyere utdanning 14. januar 2020. Konferansen er Nybøs årlige samling for rektorer, direktører og andre sentrale personer ved norske universiteter, høyskoler og forskingsinstitutter.

Kategoriene som NHH og de andre universitetene og høyskolene skal måles på, er:

  1. Arealutnyttelse
  2. Innkjøp
  3. Avfall
  4. Energiproduksjon
  5. Energiforbruk
  6. Flyreiser innenlands
  7. Flyreiser utenlands
  8. Bærekraft i utdanningene
  9. Forskning for det grønne skftet
  10. (Biologisk mangfold fra 2021)

- Alle blir vinnere hvis vi klarer å gjøre UH-sektoren grønnere, sa Nybø på konferansen.

Khrono 14. januar 2020: Skal konkurrere på ni grønne punkter

K7 Bulle (5. februar 2019): Vil gjøre NHH og NHHS grønnere (om NHHS Green Team)

FNs bærekraftsmål 10 på nattevandringen 16. november

NHH har valgt FNs bærekraftsmål 10 - "Redusere ulikhet i og mellom land" som fokus på nattevandringen lørdag 16. november. Har du lyst til å være med på vandringen eller stå på stand? NHH oppfordrer alle ansatte til å være med å gå sammen for bærekraftsmålene.

Flere interne nyheter