Mest leste interne nyheter 2019

Av Astri Kamsvåg, red./ed. Paraplyen

3. januar 2020 08:41

Mest leste interne nyheter 2019

Klarer du å gjette hva den mest leste interne nyhetssaken på NHH var i 2019? Tror du det var flere eller færre interne nyhetssaker på Paraplyen i 2019 enn året før? Og hvilke av informasjonssidene på Paraplyen er mest besøkt? Her får du oversikten.

I 2019 hadde den norske versjonen av Paraplyen om lag 37 700 besøk og litt under 92 400 sidevisninger. Sammenlignet med året før er dette en økning på 6,5 prosent i antall besøk og nesten 3 prosent i antall sidevisninger. 

Mest leste nyhetssaker 2019

Disse sakene er de mest leste interne nyhetsskaene på norsk, i synkende rekkefølge:

Trening i arbeidstiden

NHH innfører nå en prøveordning med trening i arbeidstiden for ansatte. Du kan bruke opp til halvannen time i uken til å trene, og fører tiden som arbeidstid. Du kan gå på gruppetimer for NHH-ansatte i Lehmkuhlhallen eller trene med kollegaer på andre måter.

NHH epost-signatur

Er du i tvil om hvilken skriftype og hvilken versjon av logoen vår du skal bruke i epost-signaturen din? Bruk denne signaturen så gjør du det lettere for deg selv samtidig som du bidrar til at NHH fremstår som én organisasjon med en felles identitet.

Lønnsforhandlingene 2019

Partene i lokale lønnsforhandlinger på NHH har nå gjennomført forberedende møter. Innsats og resultater de siste 12 måneder legges til grunn ved de individuelle vurderingene. Prinsippene for lønnsfastsettelse og kriterier for lønnsopprykk finner du i NHHs lønnspolitikk.

Resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering

Svarprosenten på NHH er høyere enn i resten av universitets- og høyskolesektoren. Det er bra at 90 prosent av de ansatte opplever en arbeidshverdag fri for mobbing og trakassering, men dette tallet burde likevel vært enda høyere, synes rektor.

Saman for berekraftig verdiskaping

Organisasjonen har no stemt fram NHHs nye eksistenserklæring ('mission statement'), og vi har ein klar vinnar. Som vi hugsar hadde vi fire alternativ å velje mellom basert på innspill frå tilsette, studentar og styret.

Ferie og arbeidstid julen 2019

Har du ferie til gode, mye avspasering eller krav på seniordager? Finn ut her hva du kan overføre til neste år, og hva du må ta ut før nyttår. Også i år starter arbeidstiden kl. 10 i romjulen, og du får en dag fri med lønn.

Kva er eksistenserklæringa vår?

I førre veke fekk NHH ny eksistenserklæring. Vi spurte eit knippe nøkkelpersonar blant dei tilsette om å seie eksistenserklæringa. I videoen får du svara vi fekk. Kva med deg - kan du ho?

Færre p-plasser fra 11. mars

Vi må belage oss på begrensede parkeringsforhold framover. Fra og med mandag 11. mars kan du ikke lenger parkere bilen din på den øvre parkeringsplassen. NHH oppfordrer alle ansatte til å bruke andre transportmidler til og fra jobb.

Tre nye avdelinger

Avdeling for styring, økonomi og drift (SØD) deles nå i tre enkeltstående avdelinger: IT-avdelingen som ble etablert 1. januar 2019, og Økonomiavdelingen og Eiendomsavdelingen som blir etablert 1. mars i år.

Forslag til språkpolitiske retningslinjer

Den interne arbeidsgruppa har no levert eit forslag til reviderte språkpolitiske retningslinjer og ein rapport til rektor Øystein Thøgersen. Som forventa er det forholdet mellom norsk og engelsk gruppa har brukt mest tid på.

Aprilsspøken om at NHH kjøper Merino kom på 5. plass. Saken er nå tatt vekk fra Paraplyen for ikke å skape forvirring.

God økning i antall saker

I 2019 ble det totalt publisert 360 interne nyhetssaker på Paraplyen på norsk og engelsk. Dette gir 7 nyhetssaker i uken i snitt. Dette er mer enn hundre flere saker enn året før og gir en økning på 41 prosent.

Den største prosentvise økningen finner vi i antallet interne nyheter på engelsk. Her har økningen vært på hele 57 prosent, fra 86 saker i 2018 til 169 saker i 2019. Antallet saker i snitt pr uke var i 2019 2,6 saker.

Når det gjelder interne nyheter på norsk, har antallet steget fra 169 i 2018 til 225 i 2019. Dette gir en økning på ca. 33 prosent. I uken hadde vi i snitt 4,3 interne nyhetssaker på norsk i fjor.

Korte meldinger som publiseres i det grå feltet øverst på forsiden av Paraplyen, er ikke regnet med.

NORSKE OG ENGELSKE NYHETER

Listen over de mest leste interne nyhetssaker på engelsk ser annerledes ut enn den norske. Det er flere grunner til det. En grunn er at noen nyhetssaker finnes i fulltekst kun på engelsk. Disse har en kort henvisningssak på norsk slik at også de som bruker den norske versjonen av Paraplyen lett skal finne dem. Dette gjør at flere leser saken på engelsk enn dersom saken hadde vært i fulltekst også på norsk.

En annen forskjell mellom de norske og de engelske interne nyhetene er at enkelte saker finnes bare på norsk. Dette gjelder i hovedsak forhåndsomtaler av møter som foregår på norsk som i styret, faste utvalg og ledergrupper.

Se oversikten over mest leste saker på engelsk

NYE OG NEDLAGTE SPALTER

Fra og med august 2019 har også nye teknisk / administrativt ansatte blitt presentert på engelsk på Paraplyen. De har tidligere blitt presentert bare på norsk. 

Ledige stillinger på NHH publiseres ikke lenger på Paraplyen. I stedet har vi lagt inn en snarvei fra Paraplyen-forsiden til Ledige stillinger på nhh.no. 

Informasjonssider

Dette var de mest besøkte informasjonssidene på den norske Paraplyen i 2019: 

  1. Søk
  2. Arbeidsstøtte for administrasjonen
  3. Interne nyheter
  4. Arbeidsstøtte for fagstab
  5. Økonomihjelp
  6. Rehabiliteringsprosjektet
  7. Arkivhjelp - Public 360
  8. Teaching and learning lab (finnes bare på engelsk)
  9. Utvalgsmøter
  10. Reiser og utlegg

Flere interne nyheter