Utdanningsutvalget 02.10.2019

Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget
Av Astri Kamsvåg

27. september 2019 13:11

Utdanningsutvalget 02.10.2019

Følgende saker er på sakslisten: Foreløpig opptaksrapport, Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen og sensur, instituttene presenterer seg (Institutt for finans), Oppsummering av eksamensavvikling våren 2019, Status for AoL-arbeidet og Prorektor orienterer. Les også protokollen fra forrige møte.