Taktskifte i alumnisatsingen

Fra alumnikonferansen 'Opptur', 2017.
Fra alumnikonferansen 'Opptur', 2017.
Av Astri Kamsvåg

17. september 2019 08:50

Taktskifte i alumnisatsingen

Alumnivirksomheten ved NHH er et av de fem strategiske satsingsområdene i inneværende strategiperiode. Men hvorfor er dette så viktig, og hva går satsingen egentlig ut på? Og visste du at du som ansatt kan delta på de ulike alumniarrangementene?

Therese Sverdrup

I strategien står det at "NHH skal revitalisere høyskolens alunniarbeid og tilrettelegge for og bidra til et levende, relevant og handlingskraftig alumninettverk, gjennom et oppgradert alumnitilbud, etalering av nettverksgrupper og rådgivende alumniutvalg." 

Tettere på arbeidslivet

- Det er flere grunner for å ta godt vare på tidligere NHH-studenter, sier Therese Sverdrup, prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid. En opplagt årsak er at vi og resten av universitets- og høyskolesektoren er pålagt av departementet å tilby et opplegg for tidligere studenter, men vi ser også at med tettere kontakt med alumni får NHH-studentene tilgang til praktiske case og et bedre innblikk i arbeidslivet. I tillegg er en aktiv alumnivirksomhet et kriterium for å gjøre det bra i rangeringer og akkrediteringer som Financial Times og Equis.

- Mer interessant er det at vi som handelshøyskole får igjen for å bygge gode relasjoner med tidligere studenter, sier Therese.

Morten Hilt

- Alumnene er gode ambassadører for NHH, og derfor er det viktig å tilby dem noe som de opplever som relevant og nyttig, nemlig faglig påfyll og nettverksbygging. Gjennom ulike mentorprogram som NHH alumni tilbyr, får også alumni mulighet til å gi tilbake til NHH, noe vi har opplevd utelukkende god respons på. De tidligere studentene våre arbeider i ulike deler av nærings- og samfunnslivet, og de kan være viktige døråpnere for NHH i ulike sammenhenger. Tett kontakt med arbeidslivet er et særtrekk ved NHH.

Alumnisatsingene

Midtveis i strategiperioden er revitaliseringen godt i gang. Ifølge seniorrådgiver Morten Hilt som de siste årene har hatt ansvar for alumnivirksomheten, er de viktigste alumnisatsingene: 

-Den årlige alumnikonferansen

Konferansen endrer i år navn fra 'Opptur' til 'Fram' og foregår på The Hub i Oslo 15. oktober. Det nye denne gangen er at konferansen er delt i to. Én firetimersbolk på dagtid med faglig innhold og én sosial kveldsbolk gir deltakerne større fleksibilitet ved at de kan delta på én av bolkene. Målet for konferansen er 600 deltakere.

-Utbygging internasjonalt

Alumnisamlingen i London som har foregått siden 2015, er godt etablert. I 2018 fant de første samlingene i Paris og København sted, og nyhetene i år var alumnitreffet i Singapore i februar og i New York nå i oktober. - Vi ser at muligheten til å treffe NHH og andre NHH’ere i utlandet er stor, sier Morten.

-'Hjemme-hos'-alumnitreff

Et nytt konsept som testes ut for tiden er alumnitreff hos bedrifter der tidligere NHH-studenter arbeider. Til nå har det vært slike 'hjemme-hos'-treff hos De bergenske, Salto og AVO Oslo. 26. september står AVO Bergen for tur, og allerede 3. oktober blir det alumnitreff hos Norwegian Rain i Paris.

-Mentorprogram

NHH har nå to ulike mentorprogram som involverer tidligere studenter. 'Mentor for en dag' ble lansert på velkomstuken for nye studenter i 2018 og går ut på at alumner kommer og veileder de nye studentene når de arbeider med case. Det andre mentorprogrammet er nytt av året og er et samarbeid med AFF. Programmet handler om at tidligere studenter pares med nåværende studenter i seks måneder. Det første kullet med 24 fornøyde par er ferdige denne uken.

-Kulljubileer

NHH har lang tradisjon med å arrangere kulljubileer. Det er tidligere studenter tar selv initiativ til arrangementene. De aller fleste kullene feirer 40- og 50-årsjubileer, men enkelte kull er mer aktive og inviterer til slike samlinger oftere. NHHs rolle er å bidra med tilrettelegging og være vertskap. Vanligvis er det faglige innlegg av vitenskapelig ansatte ved NHH, og noen ganger er det tidligere studenter som gikk på kullet og som nå jobber på NHH. Eksempler på dette er Stig Tenold og Jarle Møen på 1989-kullet og Siri Pettersen Strandenes på 1969-kullet som begge har jubileumsmarkering i oktober (regnet fra det året kullet startet).

-Samarbeid med Executive

Et annet område vi har jobbet mye med det siste året er å integrere NHHE tettere i alumniaktivitetene. Tidligere studenter er en opplagt målgruppe for etter- og videreutdanningstilbudet ved NHH, og derfor er det viktig at Executive blir gjort synlig overfor tidligere studenter. NHHE har skreddersydd "Business Upgrade" og "Tech Upgrade" for dem.

-Alumnirådet

NHH har opprettet et alumniråd som består av 13 tidligere studenter. Medlemmene sitter i rådet i fire år.

– Alumnirådet har vært veldig verdifullt i oppbyggingen av alumniaktivitetene, forteller Morten. - De er oppriktig interessert i å bidra, og for meg som jobber med alumniarbeidet til daglig, er de gode sparringspartnere, sier han.

- Den største utfordringen er å få tidligere studenter til faktisk å melde seg inn i alumninettverket, sier Morten. Om lag en tredjedel av studentene (inkludert NHHE-studentene) melder seg inn i nettverket når de er ferdige å studere. Når de først har meldt seg inn, er det veldig få som melder seg ut igjen. Morten forteller at målet er å passere 10.000 medlemmer i løpet av 2019. Antallet deltakere på alumniarrangementene har i samme periode gått opp fra 450 i 2016 til 1600 i dag.

Legges merke til

- Når innholdet i tilbudet til tidligere studenter er godt, blir det mer interessant å delta. Særlig det siste året merker jeg at interessen har økt ved at flere melder seg inn i alumninettverket vårt og deltar på arrangementene, forteller Morten.

I tillegg begynner også andre høyskoler og universiteter – ikke bare i Norge – å legge merke til at NHH satser på alumni nå. De kommenterer at de har merket at vi har et spennende innhold og at det har vært et taktskifte. Dette er veldig positivt og bidrar til å styrke NHH som utdanningsinstitusjon, mener han.

Alumniarrangementene er også åpne for ansatte. Meld deg inn i alumninettverket

Les mer:

Handlingsplan for alumni 2019-2021

– Rekordmange påmeldte til Alumnikonferansen

NHH inviterer til Alumnikonferansen FRAM i Oslo 15. oktober. Den offisielle invitasjonen gikk ut denne uken, men 150 personer er allerede forhåndspåmeldt.

NHH-studentene koblet med mentorer

– Mentorordningen er et godt og riktig initiativ fra NHH for å knytte studenter til alumni i næringslivet, sier Inga Øystese Hovde. Denne uken møtte hun NHH-studenten hun skal følge det neste halve året.

NHH alumni på nhh.no

Flere interne nyheter