Styremøtet 12.09. 2019

Av Astri Kamsvåg

10. september 2019 10:55

Styremøtet 12.09. 2019

Blant vedtakssakene er: Ledelsesmodell på instituttnivå, Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning, Forskningsrapport 2018 – korreksjon, Rapport om virksomheten i randsoneselskapene (SNF) 2018, Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond.

Fire vedtakssaker er unntatt offentlighet. De er:

- Programevaluering MRR
- Revidering av NHHs mission statement
- Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2018 - 30.6.2019
- Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt.

Orienteringssaker

  • Samarbeidsavtale mellom NHH og Norsk Klimastiftelse
  • Etatsstyring 2019 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole
  • Handlingsplan alumni 2019-2021

Les sakspapirene (PDF)

Flere interne nyheter