Skal bli sykkelvennlig

Sykkelvennlig arbeidsplass
Av Astri Kamsvåg

23. september 2019 10:16

(oppdatert: 23. september 2019 10:17)

Skal bli sykkelvennlig

Hva skal til for at du skal sykle til jobb? Det ønsker NHH å finne ut. AMU og Syklistenes Landsforening skal gjennomføre en kartlegging av hvordan ansatte ved NHH kommer seg til og fra jobb. Denne uken får du en epost med lenke til en spørreundersøkelse.

Klas Rønning
Klas Rønning

Arbeidsmiljøutvalget skal sammen med Syklistenes Landsforening kartlegge reisevanene vårer og finne ut hva som skal til for at flere av oss skal velge å sykle til jobb, og hvilke tilretteleggingsfaktorer som er viktige for oss.

For å få flere til å velge sykkel ønsker NHH å tilby et opplegg som fremstår som attraktivt, funksjonelt, sikkert og universelt utformet. For de av oss som sykler til og fra jobb, er det viktig med gode dusjmuligheter, trygg sykkelparkering og tilgjengelighet.

Ingeborg Korme
Ingeborg Korme

Vi vet at sykling til og fra jobb er bra for miljøet, gir vesentlig bedre helse enn å kjøre bil eller å ta kollektivtransport, og fører til redusert sykefravær og økt trivsel.

Ansattes helse er viktig

Eli Winther
Eli Winther

Det er flere fordeler med å bli sertifisert som 'Sykkelvennlig arbeidsplass'. Det er først og fremst et tydelig signal om at ledelsen ved NHH tar ansattes helse og trivsel på alvor. 

Arbeidsgiverne som legger til rette for at ansatte kan sykle, kan vise til lavere sykefravær, ofte bedre sosialt miljø blant de ansatte samtidig som de er med på å arbeide for å nå nasjonale klimamål.

Sykling som et alternativ til bil bidrar til å redusere co2-utslipp, redusere utslipp av mikroplast i tillegg til å bidra til bedre bymiljø og mindre luftforurensning.

Resultatene fra befaringen og kartleggingen vil munne ut i en rapport med konkrete råd og tips til tiltak som NHH kan gjennomføre for å få flere ansatte til å sykle til jobb. 

Målet er at NHH skal  sertifiseres som 'sykkelvennlig arbeidsplass'. 

Arbeidsgruppe

Arbeidsmiljøutvalget har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med bruk av sykkel ved NHH og sykkelparkering. Gruppen består av Ingeborg Korme (tillitsvalgt), eiendomssjef Klas Rønning og HR-rådgiver Eli Winther.

Parallelt arbeider AMU med om fysisk aktivitet og trening i arbeidstiden for ansatte. 

Les mer om sertifiseringen som sykkelvennlig arbeidsplass på syklistene.no

Flere interne nyheter