Samarbeidsutvalget 10.09.2109

Fra venstre: Sigrid Lise Nonås, Astri Kamsvåg, Anette Undheim, Lone Haugsvær, Øystein Thøgersen, Elise Kongvik, Tove Gjesdal, Gunnar E. Christensen og Maj-Brit Iden. Foto: Hallvard Lyssand.
Fra venstre: Sigrid Lise Nonås, Astri Kamsvåg, Anette Undheim, Lone Haugsvær, Øystein Thøgersen, Elise Kongvik, Tove Gjesdal, Gunnar E. Christensen og Maj-Brit Iden. Foto: Hallvard Lyssand.
Av Astri Kamsvåg

4. september 2019 08:52

Samarbeidsutvalget 10.09.2109

Denne gangen står det to forhandlingssaker på dagsorden: Opprettelse av stilling som opptakskonsulent og Organisering av administrative enheter med omfattende ekstern kontaktflate.