Saman for berekraftig verdiskaping

Av Astri Kamsvåg

24. september 2019 10:36

Saman for berekraftig verdiskaping

Organisasjonen har no stemt fram NHHs nye eksistenserklæring ('mission statement'), og vi har ein klar vinnar. Som vi hugsar hadde vi fire alternativ å velje mellom basert på innspill frå tilsette, studentar og styret.

152 tilsette stemte, og 63 av oss stemte på "Saman for berekraftig verdiskaping".  

50 av oss foretrakk "Forme kunnskap for berekraftig verdiskaping".

Dei to siste alternativa, "Ei drivkraft for berekraftig verdiskaping", og "Ei drivkraft for ansvarleg verdiskaping i næringsliv og samfunn", fekk henhaldsvis 21 og 18 stemmer.

Stem på NHH sin eksistenserklæring

Av listen med mange gode forslag til ny 'mission statemens' for NHH, sitter vi nå igjen med fire forslag. Forslagene er jobbet fram av ansatte, studenter og styret i løpet av de siste ti månedene. Hvilket forslag liker du best? Stem på favoritten din her.

Flere interne nyheter