Nye kontorfagslærlingar

Av Astri Kamsvåg

3. september 2019 13:44

Nye kontorfagslærlingar

To nye kontorfagslærlingar har starta opp i administrasjonen på NHH no i haust. Dei er Kristine Torsvik og Malin Kalmer. I tillegg til dei, har vi tre lærlingar som er inne i det andre og siste året sitt.

Kristine Torsvik og Malin Kalmer er dei nye lærlingane ved NHH i år.
Kristine Torsvik og Malin Kalmer er dei nye lærlingane ved NHH i år.

Kristine Torsvik arbeider i HR-avdelinga, Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling, og Malin Kalmer held til i Forskningsadministrativ avdeling, Seksjon for forskarutdanning. 

I tillegg til desse to nye, har vi tre lærlingar som er inne i det andre og siste året sitt:

Bestått fagbrev

Marte Birkeland har bestått fagprøven sin i kontorfag og arbeider ikkje lenger ved NHH.

Rådgiver Eli Winther på HR-avdelinga er koordinator for lærlingane ved NHH.

Les tidlegare artikkel om lærlingar 2018 (Paraplyen):

Fire nye lærlingar

Denne hausten har NHH tatt inn fire nye lærlingar: June Pedersen Ullestad, Elise Flåten Kvernøy og Julie Louise Knudsen er kontorfagslærlingar, medan Christian Marøy Greve er IKT-lærling.

Lærlingeordninga på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Fleire interne nyheiter