Ny bok av Ingrid Simonnæs et al.

13. september 2019 09:24

Ny bok av Ingrid Simonnæs et al.

Professor emerita Ingrid Simonnæs ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon har nylig utgitt antologien "New Challenges for Research on Language for Special Purposes" sammen med Øivin Andersen (UiB) og Klaus Schubert (universitetet i Hildesheim, Tyskland).

"New Challenges for Research on Language for Special Purposes"
"New Challenges for Research on Language for Special Purposes"

Bidragene viser den aktuelle status for fagspråksforskning primært i Europa. I fokus står korpusbasert forskning på terminologi, tekstlingvistikk, oversettelsesvitenskap og fagspråkdidaktikk. Fagområdene dekker mange felt, inkludert økonomi/regnskap, helse og klimaendringer.

Boken inneholder utvalgte bidrag fra den 21. internasjonale fagspråkskonferansen holdt ved NHH i 2017 med Gisle Andersen, Trine Dahl, Marita Kristiansen og Øivin Andersen som faglig ansvarlige.

Lån boken på NHH-biblioteket (kommer snart)

Les mer eller bestill boken fra forlaget

Les mer om Ingrid Simonnæs

Flere interne nyheter