Norvald Monsen fyller 60

6. september 2019 11:30

Norvald Monsen fyller 60

Norvald Monsen fyller 60 år 6. september 2019. Venner og kolleger ved NHH gratulerer! Norvald er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.