Forflytninger i administrasjonen

Av Astri Kamsvåg

12. september 2019 11:12

Forflytninger i administrasjonen

Johanne Vaagland, Inge Bø, Anja Sørhaug, Sigbjørn Råsberg og Maria Osuna har tiltrådt nye stillinger og/eller endret organisatorisk tilhørighet i administrasjonen ved NHH den siste tiden. Få oversikten her.

Johanne Vaagland
Johanne Vaagland

REKTORS STAB

Johanne Vaagland som har vært trainee ved NHH gjennom Trainee Vest, har nå gått over i en ettårig nyopprettet stilling som seniorkonsulent i rektors stab.  Arbeidsoppgavene hennes innbefatter blant annet å lage analyser, presentasjoner og saksfremlegg, sekretærfunksjon for styret, planlegging av møteagendaer, og administrative oppgaver i forhold til International Advisory Board.

Inge Bø
Inge Bø

INSTITUTT FOR FINANS

Inge Bø som blant annet siden januar 2019 har hatt et vikariat som administrasjonssjef ved FAIR, har nå gått over til en midlertidig stilling som administrasjonssjef ved Institutt for finans ut dette året, etter at Olga Pushkash begynte i Servicesenteret. Stillingen skal lyses ut.

Anja Sørhaug
Anja Sørhaug

HR-AVDELINGEN

Anja Sørhaug er ansatt i en fast stilling som seniorkonsulent i Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling på HR-avdelingen. Hun har hatt stillingen som et vikariat det siste halvannet året. Anjas hovedområder er rekruttering til teknisk-administrative stillinger og sekretærfunksjon for ansettelsesrådet. Susanne Sulen hadde denne stillingen tidligere.

Sigbjørn Råsberg
Sigbjørn Råsberg

FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

Sigbjørn Råsberg har sluttet som innkjøper ved Økonomiavdelingen og startet i en nyopprettet fast stilling som rådgiver i Seksjon for forskningsadministrasjon ved FAA. Der har han ansvar for juridiske spørsmål knyttet til forskningsadministrasjonens virke og skal særlig jobbe med forskningsavtaler, IRB/etikk og kontrakter relatert til NHHs randsonevirksomhet. Sigbjørn er også studentombud ved NHH.

Maria Osuna
Maria Osuna

NHH Executive

Maria Osuna er ansatt i en 60-prosentstilling ut året. Hun arbeider med serviceoppgaver i forbindelse med samlinger og med Jebsensenteret. Hun har også tidligere jobbet ved NHHE.

FLERE INTERNE NYHETER