Arbeidsmiljøutvalget 30.09.2019

Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Av Astri Kamsvåg

25. september 2019 10:36

Arbeidsmiljøutvalget 30.09.2019

Sakene i møtet i AMU er: turnover i administrasjonen, kartlegging av mobbing og trakassering, sykefravær, sykkelvennlig arbeidsplass, trening i arbeidstiden, ARK og rapport om uønskede hendelser. Les også protokollene fra 30. august og 27. mai.