Utvidet lederforum 09.09.2019

Av Astri Kamsvåg

15. oktober 2019 12:29

Utvidet lederforum 09.09.2019

På dagsorden var blant annet: Instituttenes arbeid i forhold til AoL spesielt og i forhold til programledernes funksjon generelt, Kartlegging av mobbing og trakassering – resultater og videre arbeid. Kanaler for varsling ved NHH, og Debatten om video‐opptak av forelesninger på bachelorstudiet.