Utvalg for FFF 07.10.2019

Medlemmene i utvalg for FFF.
Katrine V. Løken, Sven Arne Haugland, Andreas Ørpetveit (vara for Joel Berge), Bjarte Grønner, Heidi van Wageningen, Kenneth Fjell, Katarina Kaarbøe, Leif Sandal, Jørgen Haug (for Karin Thorburn), Beate Sandvei (for Gisle Andersen), Linda Rud og Svenn-Åge Dahl.
Av Astri Kamsvåg

16. oktober 2019 14:57

Utvalg for FFF 07.10.2019

Følgende vedtakssaker var på agendaen på møtet i Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning 7. oktober: Status AoL-prosess, Opptaksrapport ph.d. 2019, Karriereveiledning og placement i ph.d. programmet og Norwegian Open AI Lab (NAIL).