Trening i arbeidstiden

Av Astri Kamsvåg

29. oktober 2019 14:50

(oppdatert: 29. oktober 2019 14:51)

Trening i arbeidstiden

NHH innfører nå en prøveordning med trening i arbeidstiden for ansatte. Du kan bruke opp til halvannen time i uken til å trene, og fører tiden som arbeidstid. Du kan gå på gruppetimer for NHH-ansatte i Lehmkuhlhallen eller trene med kollegaer på andre måter.

Yoga

NHH har inngått en avtale med Sammen Trening om egne gruppetimer for NHH-ansatte i Lehmkulhallen. På mandager kan du gå på gruppetrening på sykkel, og onsdager kan du trene yoga/pilates sammen med kollegene dine. Begge dagene er treningen fra kl. 15 til kl. 16. Du trenger ikke reservere plass på forhånd. Treningen er gratis for alle.

I stedet for å delta på gruppetimer hos Sammen, kan du organisere felles aktiviteter som å gå tur, felles daglig pausegym eller lignende.

Retningslinjer 

1. Trening i arbeidstiden er en ordning som har som mål å bidra til et godt arbeidsmiljø og til å styrke den ansattes helse. Treningen skal gjennomføres sammen med en gruppe kollegaer (minimum fire personer) eller som en felles organisert aktivitet.

2. Etter avtale med personalleder kan den ansatte bruke inntil en og en halv time av arbeidstiden hver uke til fysisk aktivitet. Treningen bør legges til arbeidsdagens start eller slutt. Avtale om trening i arbeidstiden inngås på fastsatt skjema, som nærmeste leder sender til HR.

3. Treningen må tilpasses tjenesten.

4. Treningstid skal inngå i timeregnskapet som ordinær arbeidstid(*)(**).

5. Transport til og fra jobb (sykkel, gange osv.) regnes ikke som trening i arbeidstiden.

6. Trening i arbeidstiden er en frivillig ordning.

Ordningen med trening i arbeidstiden gjelder ansatte i 50 % stilling eller mer.

* Særavtale om fleksibel arbeidstid i Staten

** Reglement for registering av arbeidstid og overtid for ansatte ved NHH

Ordningen med trening i arbeidstiden er en prøveordning på bakgrunn av AMU sin vedtatte tilråding den 20. september 2019. Den starter 1. november og evalueres etter­­­­­­­­­­­­­­ et år.

Avtal med lederen din

Avtal med nærmeste leder hvordan du har tenkt å trene i arbeidstiden. 

Last ned avtale om trening i arbeidstiden (word)

Les mer om trening og bedriftsidrettslaget

Flere interne nyheter