Terje Rein Hansen 80 år

Av Guttorm Schjerderup og Jarle Møen

18. oktober 2019 07:40

Terje Rein Hansen 80 år

Professor emeritus Terje Rein Hansen fyller 80 år fredag 18. oktober. Han tok siviløkonomeksamen i 1963. Han tok senere doktorgrad ved Yale og ble i 1972 utnevnt til professor ved Norges Handelshøyskole, bare 32 år gammel. Venner og kolleger ved NHH gratulerer Terje så mye med 80-årsdagen!

Gratulerer med 80-årsdagen til Terje!
Gratulerer med 80-årsdagen til Terje!

Terje har utmerket seg som forsker, studieutvikler, kursutvikler og som foreleser i noen av høyskolens mest populære kurs. I 2004 ble han tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats og siden 2005 han vært professor emeritus.

Terjes interessefelt har beveget seg fra operasjonsanalytiske problemstillinger til næringsøkonomi, finansiell økonomi, skatt og styringsutfordringer. Kanskje i større grad enn noen annen fagperson ved NHH har Terje vært et bindeledd mellom abstrakt matematisk modellbygging på den ene siden og praktisk og løsningsorientert forskning på den andre siden.

I senere år har han vært særlig engasjert i debatten om formuesskatten. Han la også ned et betydelig arbeid som sakkyndig i den store Transocean-saken.

For sitt brede samfunnsengasjement og virke som professor ble Terje i 2015 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

Flere interne nyheter