Styremøtet 31.10. 2019

Av Astri Kamsvåg

29. oktober 2019 09:47

Styremøtet 31.10. 2019

Blant sakene på dagsorden er: Opptaksrapport 2019, Statsbudsjett 2020, Økonomirapport pr. 2. tertial, Foreløpig budsjett 2020, Årsrapport 2019-20, Årsrapport læringsmiljøutvalget og Status personvern og informasjonssikkerhet (GDPR).

Disse vedtakssakene er unntatt offentlighet: 

- Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater
- Vedlegget til Økonomirapport pr. 2. tertial 2019  
- Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt

Les sakspapirene (PDF)

Flere interne nyheter